Hvalu i zahvalu upućujemo našem Gospodaru Allahu, dž.š., Koji nas je poučio putevima koji vode ka Njegovoj blizini i zaštiti. On je Gospodar naš Veličanstveni kome se sve na nebesima i na Zemlji klanja i počast mu iskazuje. Donosimo salavat na Njegova odabranog vjerovjesnika Muhammeda, kojeg je On iz Svoje neizmjerne ljubavi prema ljudima, odabrao Poslanikom koji će im kazivati Njegove Riječi, očistiti njihovu nutrinu od duhovnih slabosti i bolesti i Knjizi mudrosti poučiti. Amin!

 

Draga i poštovana braćo,

Na izmaku je peti hidžretretski mjesec džumāde-l-ūlā 1443. godine, i na kraju smo kalendarske 2021.godine. Protok vremena je dinamičan i nezaustavljiv. Vrijeme “gradi i razgrađuje” kaže jedna drevna mudrost. U vremenu mi ostavljamo tragove svoga zemaljskog djelovanja; lijepe ili ružne, korisne ili štetne. Vrijeme će na Sudnjemu danu biti svjedok za ili protiv nas.

Vremenom je naš Gospodar Svevišnji nazvao jednu kratku kur’ansku suru i On se zaklinje upravo tom odrednicom:

وَالْعَصْرِ

إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

”Tako mi vremena, čovjek je na gubitku, doista, osim onih koji vjeruju i čine dobra djela, i potiču se međusobno na Istinu, i na strpljenje se međusobno potiču“ [1]

Ova kratka, ali snažna i jezgrovita kur’anska poruka dovoljan je putokaz muslimanu kao pojedincu i muslimanima kao kolektivitetu da jasno razaberu i razluče kojim putem im valja ići, ako žele postići uspjeh na Ovome i Spas na budućem svijetu. 

U svakom vremenu musliman je budan i aktivan. Musliman motri na ono što se zbiva, ne reagira površno i neodmjereno, već mudro, razborito i smisleno, uvijek vodeći računa o kontekstu i vremenu u kojem živi i posljedicama svojih riječi, istupa i postupaka.

Politička situacija u zemlji ne ostavlja nas ravnodušnim.  Razboritost i mudrost su potrebni svima, da se očuva i sačuva sistem države koji je na  udaru od onih koji uporno razgrađuju što se ostvarilo u društvu u teškom periodu agresije na našu zemlju, ali isto tako i bremenitom mirnodopskom vremenu.

Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao najviši predstavnički i zakonodavni organ naše Zajednice  na svome redovnom zasjedanju  održanom u subotu, 25. decembra 2021. godine u Sarajevu, usvojio je Rezoluciju o neophodnosti očuvanja mira u Bosni i Hercegovini i državne suverenosti i cjelovitosti Bosne i Hercegovine.

U Tekstu rezolucije naznačene su vrlo važne poruke i preporuke s kojima je šira javnost upoznata putem različitih medijskih platformi posljednjih dana, ali je važno da se neke od njih danas istaknu s naših minbera, u danu džume, našeg muslimanskog sedmičnog zbora koji i jeste takve naravi da ukazuje na ono što je suštinski bitno.   

 

Bosna i Hercegovina se tokom svoje višestoljetne historije afirmirala kao posebna državna, politička, društvena i kulturološka činjenica. Historijske obavijesti potvrđuju njen zaseban razvoj u različitim poljima državnog i društvenog života, duhovnosti, kulture i umjetnosti, zahvaljujući čemu se profilirao osebujan bosanskohercegovački identitet, kao sastavni dio šireg evropskog historijskog i kulturnog identiteta. Potvrđujući svoju vitalnost i snagu, naša zemlja je nadživjela sve domaće i međunarodne krize i potrese i stekla puno pravo da se razvija kao slobodna država u zajedništvu i saradnji s drugim evropskim državama, doprinoseći općim vrijednostima mira, stabilnosti i napretka u svijetu.

U posljednje vrijeme sa zabrinutošću pratimo tendencije u domaćoj i međunarodnoj politici koje nas, na krilima destruktivnih ideja šovinizma, ksenofobije, te nacionalne i vjerske segregacije, suočavaju s prijetnjom novih sukoba i podjela, kao i poništenja svih tekovina mira i napretka koje je ova zemlja ostvarila u posljednjih dvadeset i pet godina. Neodgovorni pojedinci i skupine u zemlji i okruženju podstiču nepovjerenje i nesnošljivost među narodima i građanima Bosne i Hercegovine, šire retoriku i vode politiku koja bi ovu zemlju mogla pretvoriti u konfliktno područje, a njene stanovnike lišiti elementarnog prava da žive u slobodi, bez straha od novih sukoba i stradanja. Sastavni dio te retorike su već viđeni napori na stigmatizaciji i dehumanizaciji bosanskohercegovačkih muslimana-Bošnjaka, kao naroda čiji se svjetonazor nastoji prikazati nespojivim s naslijeđem i vrijednostima savremene Evrope. Takvo djelovanje ima cilj da proizvede vjersku netrpeljivost prema muslimanima u evropskim diplomatskim središtima i u široj javnosti, kao podlogu za pribavljanje podrške politici razbijanja Bosne i Hercegovine, suverene i teritorijalno cjelovite države.

Zlonamjernu tezu o tzv. muslimanskoj prijetnji najbolje demantira nepodijeljena privrženost bosanskohercegovačkih muslimana evropskim i univerzalnim ljudskim i civilizacijskim vrijednostima i idealima, posvjedočena i u najtežim uslovima života pod oružanom agresijom i u miru, poslije proživljenog genocida. Ta insinuacija služi kao podloga za nove atake na Bosnu i Hercegovinu i kao pogonsko gorivo za jačanje i širenje ekstremizma, islamofobije i drugih nasrtaja na slobodu, toleranciju i pluralističko biće naše domovine.

Muslimani u Bosni i Hercegovini, kao autohtoni Evropljani, danas predstavljaju ogledalo Evrope na kojem se ogleda njena vjerodostojnost u slijeđenju najviših univerzalnih i vlastitih vrijednosti i vjerodostojnost njenog humanističkog naslijeđa.

Stoga Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini poziva sve dobronamjerne ljude u Bosni i Hercegovini, bez obzira na političke, nacionalne, vjerske i druge razlike, da učine maksimalan napor na očuvanju naša dva zajednička dobra – mira i države, kao garancije života dostojnog čovjeka naših građana i naroda. Od odgovornih političkih ličnosti u zemlji, njenom susjedstvu i u svijetu očekujemo i tražimo da poštuju interese velike većine građana ove zemlje, kojima nije ni do kakvih novih sukoba i podjela, ni do kakvih političkih zapleta i kriza koje nas vraćaju u prošlost, već isključivo do mirnog i dostojanstvenog života, kakvog žive građani u zemljama Evrope i naprednog svijeta. Neka naročito poštuju interese mladih ljudi i dolazećih pokoljenja ove zemlje.

Dvadeset i šest godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog ugovora, bez obzira na sve poteškoće, izazove i krize na koje Bosna i Hercegovina nailazi na putu svog savremenog razvoja, neophodno je uvijek imati u vidu kontinuitet posebnosti i bogatstvo naslijeđa koje ova zemlja i njeni narodi i građani baštine, kao garanciju, podlogu i poticaj u njihovom modernom političkom, društvenom i kulturnom životu. Opredijeljena ka punopravnom članstvu u NATO savezu i Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina, kao cjelovita i demokratska država, ima historijske, političke, kulturne, ekonomske i sve druge pretpostavke za autentičnu i kreativnu ulogu u evropskoj porodici zemalja i naroda u XXI stoljeću.

 

Draga braćo,

Naša uloga na Ovome svijetu je omeđena vremenom, vrijeme skraćuje naše živote, vrijeme ”crpi“ naše živote, ali vrijeme i obogaćuje naše živote.

U okviru vremena smo pozvani da ostvarujemo svoju misiju kao Allahu pokorna, predana i odana stvorenja, koja se potvrđuju kao muslimani činjenjem lijepih i dobrih stvari. Doista u ovoj situaciji smo pozvani da jasno i bjelodano razumijemo Božiju poruku koja nam se kazuje u suri Asr. Na ovome svijetu vrijedi samo iskrena vjera koja se potvrđuje činjenjem dobrih djela, koje činimo iz najljepših pobuda da se pomogne drugome, da se drugi ojača, ohrabri i održi. Pa ima li išta plemenitije i korisnije?! Eto, upravo je to najpotpuniji oblik vjere, vjere na djelu, vjere koja je živa, vjere koja treba našim životima, vjere koja daje smisao našem postojanju. No, kako čovjek nije na ovome svijetu sâm, niti može sâm, jer čovjek je socijalno biće koje je dio drušva, Zajednice i džemata, zato se u ovoj kur’anskoj suri ukazuje na obavezu skladnog dopunjavanja i prožimanja onog ličnog i onog kolektivnog; i oni koji se međusobno potiču na Istinu, i oni koji se na strpljenje međusobno potiču.

Nama doista treba volje i odlučnosti da se izgrađujemo na tom nivou, da se izdižemo iz kaljuže samodostatnosti i gledanja samo ličnih stvari i interesa. Da spoznamo da samodovoljnost i zatvorenost u uske vlastite vidike i interese ne donosi suštinsko dobro. Time se ljudi samo zavaravaju. 

Zajedničko djelovanje i uvezivanje uistinu nam donosi korist. To nas duhovno ispunjava i daje viši smisao našem životu i postojanju na zemlji. Osjećamo da nam toga nedostaje, a zbog toga smo svi na gubitku. Naša zemaljska misija je da budemo dobitnici, a ne gubitnici.

Kur'anska poruka sure ʻAsr vraća nas našem temeljnom poslanju, vraća nas jedne drugima, vraća nas zajednici, traži od nas da gradimo svijet i društvo vjere i povjerenje,  u kojemu treba da budemo jedni drugima istinski pomagači, partneri i savjetnici, a nikako zluradi odmagači i neobjektivni kritizeri.

Bog Dragi vrijeme je odredio kao orjentir, mjeru i granicu svemu, pa je stoga zakletvu vremenom učinio, podsjećajući nas tako na njegovu dragocjenost! Ali je i vjerovanje djelovanjem uslovio, te nas uputio da kao vjernici i kao ljudi na zemlji, budemo upućeni jedni na druge, da gradimo zajednicu, da gradimo jaku i zdravu društvenu zajednicu ! Uputio nas i podsjetio da nam je spas u zajednici i zajedništvu, a da nam je nevolja u raskolu i frakcijama!

Allah, dž.š. obraća se čovjeku kao razboritom biću, kojeg je počastio snagom razuma i spoznaje, a naše je da ih koristimo kako bi postigli uspjeh i spas.

Svemogući Allahu sačuvaj nas kušnje koju ne možemo podnijeti, nadahni nas istrajavanjem u dobru, i strpljenjem u tegobama, i budi nam uvijek Pomagač i Zaštitnik. Amin.

 

Muftija mostarski mr. Salem ef. Dedović,

27. džumāde-l-ūlā 1443. h.g. / 31. decembar 2021., Karađoz-begova džamija u Mostaru

 

[1] Kur’an s prijevodom Nurke Karamana, El-ʻAsr (Vrijeme), 1-3.


Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?