Hvala Allahu na svim neiskazivim blagodatima, a posebno na blagodati mubarek mjeseca ramazana. Puninom srca i duše zahvaljujemo Mu, slaveći, hvaleći i veličajući Njega, Jednoga i Jedinoga Gospodara, Stvoritelja, Vladara i Uzdržavatelja svijeta i svega što je na njemu. Salavat i selam donosimo na prvaka među svim ljudima, pečata vjerovjesnika, učitelja svijeta, poslanika milosti Muhammeda, a.s., njegovu čestitu porodicu ehli-l-bejt i časne drugove – ashabe. Molimo Allaha da podari Svoju milost ummetu i čitavome svijetu. Amin!

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيم

Iskazujemo zahvalnost našem Gospodaru Allahu, dž.š., na milosti i neizbrojivim blagodatima koje nam dariva i u kojima uživamo. Neka su Njegovi blagoslovi i mir na poslanika Muhammeda, našeg učitelja i uzora u vjeri. Allaha molimo da budemo svjesni vrijednosti slobode, života, zdravlja i mira. Amin!

Hvala Allahu na blagodati blagoslovljenih dana i noći mjeseca ramazana. Puninom srca i duše zahvaljujemo Mu i Njega slavimo, hvalimo i veličamo, Jednoga i Jedinoga Gospodara, Stvoritelja, Vladara i Uzdržavatelja svijeta i svega što je na njemu. Salavat i selam donosimo na prvaka među svim ljudima, pečata vjerovjesnika, učitelja svijeta, poslanika milosti Muhammeda, a.s., njegovu čestitu porodicu ehli-l-bejt i časne drugove – ashabe. Svevišnji Allahu blagoslovi i podari Svoju milost ummetu i čitavome svijetu. Amin!

Hvala Allahu Svemilosnom i Samilosnome na blagodati dana džume – dana skupa, okupljanja, sastajanja i susreta muslimana. Zahvaljujemo Mu na blagodati vjere, slobode, vremena, zdravlja, porodice, imetka i na svim drugim neizbrojivim blagodatima života. Neka su salavat i selam na našeg učitelja u vjeri poslanika Muhammeda, a.s., donosioca radnosnih vijesti, i onoga ko je poslan da opomene prije isteka vremena. Amin!

Svemilosnom Allahu, Gospodaru svih svjetova, iskazujemo zahvalnost, punim srcem i zadovoljnom dušom, koja trajno svjedoči da nema drugoga boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov odabrani poslanik i čestiti rob Božiji. Njemu je Allah u ramazanskoj noći Kadra ukazao čast i misijsku obavezu, objavljujući mu prvu riječ blagoslovljene Knjige mudrosti; ikre – uči, čitaj i proučavaj! A on je nama dosljedno prenio i objasnio božansku poruku, koja je putokaz čovječanstvu i jasan dokaz Pravoga puta i Razdjelnik je između istine i laži, između pravde i krivde, između svjetla i tame. Bože, blagoslovi miljenika Muhammeda, njegov ehli-l-bejt, čestite ashabe, i sve njegove sljedbenike do Kijametskog dana!

Hvalu i zahvalu upućujemo našem Gospodaru Allahu, dž.š., Koji nas je poučio putevima koji vode ka Njegovoj blizini i zaštiti. On je Gospodar naš Veličanstveni kome se sve na nebesima i na Zemlji klanja i počast mu iskazuje. Donosimo salavat na Njegova odabranog vjerovjesnika Muhammeda, kojeg je On iz Svoje neizmjerne ljubavi prema ljudima, odabrao Poslanikom koji će im kazivati Njegove Riječi, očistiti njihovu nutrinu od duhovnih slabosti i bolesti i Knjizi mudrosti poučiti. Amin!