U našoj domovini je važan događaj pred nama. U Mostaru se odlučuje o sudbini ne samo ovoga grada, nego i o budućnosti našeg društva i države. Zato pozivam ljude u Mostaru da izađu na izbore, da ne ostavljaju svoje pravo drugima da ga oni u njihovo ime koriste u naredne četiri godine. Birajte ljude kojima vjerujete, kojima možete povjeriti svoj život, čast i imetak. Birajte one koje poznajete kao ljude od integriteta i dostojanstva.

Hvala Allahu, Gospodara vidljivih i nevidljivih svjetova, Njemu se obraćamo i od Njema pomoć molimo. Kod Njega tražimo utočište i zaštitu od šejtana koji na zlo nagovara; i od slabosti naših i loših djela koja poniknu u  ljudskim grudima. Neka su najljepši Allahovi blagoslovi i mir poslaniku miljeniku Muhammedu, časnoj porodici njegovoj i vrlim ashabima. Allahovu milost i oprost tražimo, oslanjajući se na Njega i čvrsto vjerujući da je samo On bog, Koji nema sudruga u vlasti i moći, Njemu pripada sve. Bog posjeduje ljude, a ljudi ne posjeduju Boga. Svjedočimo da je Muhammed, a.s. njegov odani rob, koji je ljudima dostavio Božiju poruku koja je jasna kao dan svijetli, da bude opomena prije nego nastupi Kraj svijeta.

Hvala Svevišnjem Allahu, Gospodaru svjetova, Milosniku i Svemilosnome, Vladaru Sudnjega dana! Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć tražimo! Uputi nas Pravim putem – putem onih koje si blagodatima obasuo, onih na koje se gnjev Tvoj nije izlio i koji nisu zalutali! Allahovi blagoslovi i mir neka su na pečata Vjerovjesnika, Muhammeda, njegovu čistu porodicu i čestite drugove ashabe. Allahov rahmet nek je šehidima bosansko-hercegovačkim. Njegova milost i uputa nek su vazda nad nama. Amin.

إِنَّ سَعۡیَكُمۡ لَشَتَّىٰ

U ime Allaha, Svemilosnog, Darivatelja Milosti: ,,Vaš trud, zaista je različit.“ (El-Lejl, 4)

Draga i čestita braćo,

Allah, dž.š., stvorio je ljude sa različitim sposobnostima i mogućnostima. Obaveza je svakog čovjeka da na vrijeme probudi i otkrije vlastite predispozicije i da u onome što radi bude odgovoran i maksimalno posvećen.

Bogu Milosnome i Svemilosnome hvala i zahvalu iskazujemo. On je Tvorac i Gospodar ljudi i svih svjetova. Njemu  će se svi vratiti i pred Njim račun polagati, pa ko je i koliko trun dobra uradio, vidjeće ga, a ko je uradio i koliko trun zla, i to će vidjeti. Neka su Allahovi blagoslovi i mir na poslanika Muhammeda, koji nas je poučio edebu (lijepom vladanju) i kulturi, njegov ehl-ul-bejt i čestite ashabe.