Institucija Muftije u Mostaru prvi put se spominje 1592. godine, a vezuje se za Mevlana Ahmed ef. 

Institucija muftije i muftijstva u Mostaru i Hercegovini kroz svoju burnu višestoljetnu historiju, afirmisala se kao glavna duhovna, vjerska, islamsko-obrazovna i odgojna pozicija, čemu je nesumnjivo doprinosio kvalitetan vjerski, obrazovni, kulturni i ukupni društveni organizirani život naše Zajednice i našeg naroda u gradu Mostaru, kao sjedištu muftijstva i glavnom centru muslimana i Bošnjaka Hercegovine. Tome su doprinosile i učene muftije na čelu muftijstva i brojna učena vjerska inteligencija koja je stasavala u okriljima medresa, hanikaha, tekija... 
 
Muftijstvo mostarsko teritorijalno je veliko, prostire se na širokom geografskom prostoru, koji je širi od onoga što je geografska odrednica Hercegovine. Njemu organizacijski pripada 14 medžlisa Islamske zajednice, koji po aktuelnom Ustavnom uređenju države BiH pokrivaju prostor 17 općina i nalaze se na području tri Kantona (Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog i Kantona 10), te na području cijele Istočne Hercegovine, u Republici Srpskoj. To je ogroman prostor, razuđen, a bošnjački narod je sa svojim džematima i zajednicom, stoljećima pomjeran sa svojih ognjišta, reduciran je njegov nacionalni prostor, naša brojnost stalno smanjivana, usljed ubijanja, progona, paljenja, razaranja, raseljavanja.

Muftijstvo mostarsko teritorijalno pokriva dio u entitetu RS, dio entiteta Federacije sa bošnjačkom većinom i dio sa hrvatskom večinom. Ove teritorijalne cjeline karakterišu nesigurnost, slab povratak, te vrlo težak materijalni položaj svih stanovnika, a posebno Bošnjaka.

Aktivnosti Muftijstva mostarskog odvijaju se u okviru nadležnosti koje ima muftija i njegov ured, te u okviru zacrtanih i usvojenih planova i prioriteta aktivnosti koje je za ovo područje usvojio Savjet muftije mostarskog.

Povratak ljudi na svoja ognjišta ocijenjen je kao najprioritetniji zadatak, te se konstantno radi na stvaranju uvjeta iz domena Islamske zajednice za održiv povratak, kao što je izgradnja, obnova i rekonstrukcija porušenih džamija i drugih vakufskih objekata, te obezbjeđenje imama, kako bi se stekli svi uvjeti za obavljanje vjerskih obreda na cijelom području. Na  planu obnove urađeno je jako mnogo, dok na planu povratka, ipak se nije uradilo dovoljno. Ipak činjenica, da se u više od 50 povratničkih džemata realizuju redovne ramazanske aktivnosti, govori mnogo.

Vjeronauka u osnovnim i srednjim školama, kao predmet, zaživjela je u svim školama gdje ima bošnjačke djece. Redovno se održavaju masovna takmičenja po svim školama i razredima. Nastava je pokrivena profesionalnim i stručnim kadrom i to prosjekom iznad onog na nivou države.

Predstavljanje Islamske zajednice kako kod predstavnika međunarodne zajednice, tako i kod predstavnika vladinih i nevladinih organizacija, česta je pojava, ali i potreba. Kroz otvoren razgovor predočavamo pravu istinu o svim zbivanjima na ovim prostorima, a često smo u prilici da objašnjavamo ne samo stavove Islamske zajednice, već i one stavove i zahtjeve Bošnjaka koji su od ključnog interesa za njihov opstanak i normalan život.

Savjet muftije mostarskog kojeg čine glavni imami svih medžlisa i direktor Karađoz-begove medrese, značajan je segment u radu muftije i Muftijstva. Savjet muftije mostarskog svojim idejama, mišljenjima, stavovima i zaključcima, u mnogome doprinosi u dinamičnosti vjersko-prosvjetnog rada na području cijelog Muftijstva. Po potrebi se saziva i prošireni Savjet muftije mostarskog sa predsjednicima Izvršnog odbora medžlisa i članovima Sabora.

Karađoz-begova medresa u Mostaru jedina je srednja islamska obrazovna institucija na području Muftijstva mostarskog. Svoj doprinos u jačanju i unapređenju rada Karađoz-begove medrese daju svi organi Islamske zajednice na području Muftijstva mostarskog, što se iz godine u godinu sve više osjeća. 

Muftijstvo mostarsko dalo je značajan doprinos u jačanju institucionalnosti Islamske zajednice na ovom području. Nastojimo svojim radom, idejama i stavovima doprinijeti što boljem funkcionisanju organa Islamske zajednice u cjelini.

U narednom periodu Muftijstvo mostarsko nastojat će podići kvalitet mektebske nastave i islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama, zatim, boriti se za opstanak i ravnopravnost Bošnjaka na ovom području, prezentirati islam na ispravan način, osmisliti i ojačati rad sa mladima, te obnoviti neobnovljene džamije i mesdžide.

 

 

Ilham ef. Puce - Rukovodilac službe za vjerske poslove i obrazovanje

Faiza Alić - Rukovodilac službe za administrativno - pravne i ekonomsko - finansijske poslove

Mirza Vila - protokol


HADIS DANA

‎"Čovjek je vjere svog prijatelja, pa neka čovjek gleda s kim će se družiti." Ahmed, Ebu Dawud, Tirmizi

Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?