Nova mektebska godina ako Bog da počinje u subotu 7. septembra 2019. god.,/8. muharrema 1441. god. po H., a završava se u nedjelju 07. juna 2020. god.,/15. ševvala 1441. god. po H. Mektebska nastava u 2019/2020. godini izvodiće se i realizirati prema važećem Nastavnom planu i programu usvojenom na sjednici Rijaseta 24. juna 2004. god., i ilmihalima/udžbenicima 1 – 9 namijenjenih za devetogodišnji program mektebske nastave.

Naime, na temelju odredbi Pravilnika o mektebima i mektebskoj nastavi, te u skladu sa Zaključkom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Uprava za vjerske poslove Rijaseta putem ovog saopštenja želi obavijestiti javnost o organiziranju mektebske nastave u 2019/20. godini, tj. početku i završetku mektebske godine, Nastavnom planu i programu po kojem će se izvoditi mektebska nastava, te kalendaru mektebske nastave i mektebskih takmičenja za 2019/2020. godinu.

Mektebska takmičenja na svim nivoima održaće se prema Kalendaru mektebske nastave i to; 5. aprila 2020. godine za nivo medžlisa, 19. aprila 2020. godine za nivo muftijstva i 7. juna 2020. godine Finalno mektebsko takmičenje za nivo Rijaseta.

Osnova za muallimski rad i poučavanje je Nastavni plan i program mektebske nastave, ilmihali i mektebska pedagoška dokumentacija. U narednoj mektebskoj godini koja je pred nama planirano je da se ako Bog da završe pripremne aktivnosti u vezi primjene novog Nastavnog plana i programa mektebske pouke, u smislu izrade i završetka potrebnih ilmihala i mektebske pedagoške dokumentacije. Novi Nastavni plan i program mektebske pouke usvojen je nakon temeljitih priprema i konsultacija sa relevantnim sugovornicima i učesnicima odgojno-obrazovnog procesa u mektebu. Ista metodologija se primjenjuje i za pripremu mektebske pedagoške dokumentacije koja je u toku, kao i izrada ilmihala 2 i 3, za mektebsku pouku. Ozbiljnost sadržaja koji tretiraju ovi dokumeti, nadležne u strukturama Islamske zajednice obavezuje na temeljitost i postupnost u izradi istih, te se nadamo da će takav pristup omogućiti poboljšanja u mektebskoj pouci u sadržajnom, organizacionom i administrativnom pogledu.

Centralna bajramska svečanost za područje Muftiluka mostarskog biti će održana u Sultan-Selimovoj (Carevoj) džamiji u Stocu. Bajram-namaz će predvoditi i bajramsku hutbu kazivati muftija mostarski mr. Salem-ef. Dedović.

Vrijeme klanjanja bajram-namaza je u 5:44. Program bajramske svečanosti direktno će od 5 sati prenositi City televizija. Na području Muftiluka mostarskog bajram-namaz će se klanjati u 147 džamija i mesdžida.

Tradicionalni bajramski prijem muftije mostarskog za zvanice će biti upriličen istog dana u Studentskom hotelu Mostar sa početkom u 19:30.

Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?