Skupština Medžlisa Islamske zajednice Jablanica

Redovna izvještajna Skupština Medžlisa Islamske zajednice Jablanica održana je u subotu, 25. februara 2023. godine, u Edukativnim prostorijama Čaršijske džamije sa početkom u 09:00 sati.

Na početku sjednice izabrano je radno predsjedništvo u sastavu Ramiz Šehić, Junuz-ef. Šoljić i Hamdo Sefer, koje je preuzelo ulogu vođenja sjednice.

U nastavku sjednice prezentovani su izvještaji o radu službi i Plan rada za tekuću godinu, a te izvještaje su predstavili predsjednik Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Jablanica Jasmin Hujdur i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Jablanica Ekrem-ef. Hodžić. U izvještajima je konstatovan napredak na svim poljima Medžlisa Islamske zajednice Jablanica, kako na vjerskom tako i na infrastrukturnom planu. Posebno je pohvaljen rad Mreže mladih i Odjela za brak i porodicu, te je data puna podrška radu koordinatora.

Nakon diskusija izvještaji za prethodnu godinu kao i planovi za tekuću su jednoglasno usvojeni.

Sjednici je prisustvovao izaslanik Muftije mostarskog mr. Salem-ef. Dedovića, direktor Karađoz-begove medrese u Mostaru hfz. Aid-ef. Tulek koji je tom prilikom prenio selame uvaženog Muftije i čestitao zastupnicima izbor za ovaj mandatni period. Istakao je da mu je posebno drago što je danas prisutan na ovoj Skupštini i naglasio je da Karađoz-begova medresa uvijek stoji na raspolaganju Medžlisu za sve aktivnosti.

 

Skupština Medžlisa Islamske zajednice Tomislavgrad

Redovna izvještajna sjednica Skupštine Medžlisa Islamske zajednice Tomislavgrad održana je u nedjelju, 26. februara 2023. godine, u prostorijama Vakufske kuće.

Na početku sjednice izabrano je radno predsjedništvo u sastavu Nedžad Nuhić i Mevludin Dilaver, koje je preuzelo vođenje sjednice. Izvještaje su podnijeli predsjednik Izvršnog odbora Ibrahim Kapetanović i v.d. glavnog imama Šemso ef. Germić.

Nakon kraće diskusije data je saglasnost na finansijski izvještaj za 2022. godinu. Također je data saglasnost na izvještaj o radu Izvršnog odbora i vjersko-prosvjetne službe za 2022. godinu, te na Plan rada za 2023. godinu.

Sjednici Skupštine Medžlisa prisustvovao je izaslanik muftije mostarskog Suad ef. Mujakić. U svom izlaganju istakao je zadovoljstvo radom i aktivnostima Medžlisa, posebno kroz saradnju sa općinskim, kantonalnim i drugim institucijama.

 

Skupština Medžlisa Islamske zajednice Stolac

U ponedjeljak, 27. februara 2023. godine, u prostorijama Musafirhane (Šarića hana), održana je redovna izvještajna Skupština Medžlisa Islamske zajednice Stolac.

Sjednicom je presjedavo mr. Suad-ef. Mujakić, dok su izvještaje za 2022. i planove rada za 2023. godinu predstavili predsjednik izvršnog odbora Orhan Tikveša i glavni imam Mersed-ef. Šabanović. Sjednica je prošla u konstruktivnoj atmosferi i svi izvještaji su jednoglasno usvojeni.

Nakon radnog dijela Skupštine, zastupnicima se obratila izaslanica Muftije mostarskog i rukovodilac Službe za pravne, administrativne, finansijske i ekonomske poslove Muftijstva Faiza Alić koja je prenijela selame Muftije, te čestitala delegatima novog saziva Skupštine i Izvršnog odbora Medžlisa na izboru, i zahvalila se članovima iz predhodnog saziva Skupštine na njihovom doprinosu u aktivnostima džemata i Medžlisa. Posebno se osvrnula na aktivnosti i napore koje je Medžlis Islamske zajednice Stolac u protekloj godini činio na vraćanju i uknjižbi vakufske imovine.

  • IMG-7c1380ecde1f26cc27599db56e1e6afa-V
  • IMG-bb3c0e60b1dee8e4cd8362ea6bc5647f-V
  • Slika_3
  • Slika_4
  • slika_skupstina
  • slika_skupstina_1