Predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Trebinje Miralem Hadžimahović, glavni imam hfz. Sadik-ef. Fazlagić i imam Sadmir-ef Mustafić su, prema planiranim aktivnostima, obišli džamiju i prateće objekte u naselju Mostaći. Džamija u Mostaćima je obnovljena 2007 godine, a Nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine proglašena je 2018. godine. 

Na džamiji su, već neko vrijeme, primjetna znatna oštećenja na krovu i u samoj unutrašnjosti, što je dovelo do oštećenja, koja se moraju sanirati u što skorije vrijeme.

Primjetan je isti problem kao i problem koji se pojavio u Osman-pašinoj džamiji, odnosno problem slabije izolacije i kamene ploče.

Iz tog razloga, sigurnosti radi, a u dogovoru sa džematlijama Mostaća, planirano je detaljno pristupanje sanaciji štete, na način da se u narednom periodu, zamijeni kamena ploča kao i oštećena krovna konstrukcija, te postavi nova izolacija, kao što je slučaj i sa Osman-pašinom džamijom.

Sredstva za ovu namjenu tražena su od grada Trebinja i od nekoliko udruženja iz Bosne i Hercegovine koja rade na projektima sanacije džamija, ali do sada nismo dobili ni jedan konkretan odgovor. U isto vrijeme, pokrenuta je i akcija prikupljanja novčanih sredstava, kako bi što prije riješili postojeći problem.

Potrebna sredstva u ovu svrhu iznose 23.852,26 KM, a od početka akcije (07.08.2020.g) do sada, prikupljeno je 8.105,00 KM. Sredstva su uplatili:

1. Mujačić Amel ............................. 250KM
2. Bešić Azra......................................40KM
3. Kočo Amir......................................90KM
4. Kočo Muhamed..............................90KM
5. Fetahagić Hanifa.........................1000KM
6. Fetahagić Edib............................1000KM
7. Grapkić Osman..............................10KM
8. Lokmić Dino..................................50KM
9. Karamehmedović Miralem..........250KM
10. Karamehmedović Halil.......... ...250KM
11. Marmulaković Rasema..............100KM
12. Višo Nermin........................ ......930KM
13. Habul Haris i Ilma......................200KM
14. Viđen Emir...................................75KM
15. Fazlagić Sadik............................100KM
16. Hadžiahmetović Ćamil...............400KM
17. Sinanović Derviš........................500KM
18. Šehović Alma.............................350KM
19. Muminović Rizo.........................100KM
20. HO HAIRLI AKCIJE...............1270KM
21. Baraković Nedžad.......................350KM
22. Demirović Džemo i Behija.........200KM
23. Hadžović Suad i Almedina ........500KM
 
Vašu donaciju možete uplatiti lično u kancelariji Medžlisa islamske zajednice Trebinja, svaki radni dan od 09:00h do 14:00h ili putem jednog od sljedećih računa:
 
Za građane BiH:
Primalac: Medžlis Islamske zajednice Trebinje
Transakcijski broj: 5520050001813039 (Addiko Bank)
Svrha: Za džamiju Mostaći
 
Za dijasporu:
Uplata u valuti EURO:
SWIFT: HAABBA2B
IBAN: BA395520203340486441
 
Uplata u valuti Danska kruna:
SWIFT: HAABBA2B
IBAN: BA395520051711114835
 
Uplata u Švedskoj kruni:
SWIFT: HAABBA2B
IBAN: BA395520051713096739

  • 124965098_2892322847710694_333171433945518063_n
  • 125226717_2892322844377361_1003762425684102950_n
  • 125318352_2892323001044012_4775055954829910171_n
  • 125348559_2892323054377340_9040407931431791405_o

(MIZ Trebinje)


Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?