U prošloj sedmici u Gacku je potpisan Memorandum o razumijevanju između Medžlisa Islamske zajednice Dubrovnik i Medžlisa Islamske zajednice Gacko, na osnovu čega je Medžlisu Islamske zajednice Gacko dodjeljena pomoć u vidu kupovine grtalice za snijeg, koja će biti vakufska imovina, a služiti će u namjenu čišćenja i održavanja putne komunikacije u zimskom periodu.

U subotu, 23.02.2019. godine, tj. 18. džumade-l-uhra 1440. h.g., u prostorijama Medžlisa IZ-e Konjic, s početkom u 12:30 sati, održana je redovna sjednica Skupštine Medžlisa IZ-e Konjic.

Redovna sjednica Skupština Medžlisa Islamske zajednice Stolac održana je 23.02.2019. u Musafirhani (Šarića hanu).

U nedjelju, 17. februara 2019. godine, u Džudža Džaferovoj džamiji u Tomislavgradu održana je skupština Medžlisa Islamske zajednice Tomislavgrad, na kojoj su predsjednik Izvršnog odbora medžlisa g. Ibrahim Kapetanović i glavni imam Amer-ef. Jugo predstavili  izvještaje o radu, te plan rada za narednu godinu. 

Skupština Medžlisa IZ-e Mostar na sjednici održanoj 24. februara jednoglasno je usvojila izvještaj o radu za 2018. godinu i plana rada za 2019. 

U subotu, 16. februara 2019. godine, u 9 sati, u edukativnim prostorijama Čaršijske džamije u Jablanici održana je redovna Skupština MIZ-e Jablanica.

Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?