Program trećeg dana četvrtog susreta članova Mreže mladih iz Bosne i Hercegovine i dijaspore počeo je predstavljanjem aplikacije Islam.ba u ambijentu Karađoz-begove medrese u Mostaru.

Aplikaciju su mladima predstavili Meho Šljivo, voditelj Odjela za hatabet, vaz i iršad Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u BiH i Elvedin Subašić, aktivno angažovan u nastajanju, radu i razvoju ove aplikacije.

Riječ je o interaktivnoj platformi Islamske zajednice za odgoj i obrazovanje koja teži promovisati ispravni islam i osigurati religijsko obrazovanje i odgoj svih generacija muslimana.

U okviru platforme djeluje i razvija se istoimena mobilna aplikacija. Predstavljanje platforme učesnicima ovogodišnjih susreta Mreže mladih je ujedno i prva prezentacija nakon zvaničnog početka rada.

Savremeni koncept učenja

Meho Šljivo je u uvodnom dijelu prezentacije istakao vrijednosti i mogućnosti interneta, koji nudi brojne prednosti, ali donosi i niz izazova. Na važnost platforme Islam.ba ukazao je ilustrujući pretraživanje frekventnog pojma islam na internetu, što otkriva i potrebu za ispravnim i tačnim tumačenjem islama u digitalnom svijetu.

Ukazavši da je svijet interneta realnost, Šljivo je, podsjetivši na tradicionalne i univerzitetske koncepte učenja islama, kazao da je danas učenje islama masovno. Potom je ukazao na pojavu i raširenost ekstremističkih učenja na internetu, kao i djelovanje samoučenih, nedoučenih ili polučenih ljudi u okviru podučavanja islamskim nauka.

Upravo Mreža mladih, prije svih, kako je naglasio Šljivo, kapacitet je koji treba da ponese ideju Islam.ba, s obzirom da se platforma i aplikacija pojavljuju u svijetu u koji su, kako je on istakao, uronjeni.

- Ovo je prilika da skrenemo pažnju na jedan vrlo ambiciozan i za nas u Islamskoj zajednici značajan projekat edukativne, interaktivne i multimedijalne platforme Islam.ba. Riječ je o tome da se promjenio tradicionalni koncept učenja općenito, pa i kod nas muslimana. Mi danas imamo fenomen samoučenja, učenja ina internetu, koji sa sobom donosi i pozitivne efekte i rizike. Mi želimo upozoriti na te rizike - kazao je Šljivo u izjavi za medije IZ, naglasivši značaj današnje prezentacije.

Sadržaj i praktične prednosti aplikacije

U svome izlaganju Elvedin Subašić je istakao da iza projekta Islam.ba stoji autoritet Islamske zajednice, a u sam projekat je uključen veliki broj ljudi. Ističući konkretne rezultate dosadašnjeg rada, kazao je da je do sada urađeno skoro polovina planiranog posla.

Subašić je predstavio koncept i sadržaj aplikacije Islam.ba, i pri tome je naglasio da je cilj učitati štivo iz medresa, fakulteta, publikacije Islamske zajednice kaš što su Takvim, Glasnik, Preporod i ostalo. Do sada je učitano 5000 članaka, a planirano je učitati oko 50000.

Između ostalog, istakao je da je trenutno aktivna testna verzija aplikacije, a za 1. juli najavljeno je ažuriranje aplikacije.

Učesnicima je naglasio da su oni prvi kojima je predstavljena aplikacija, nakon što je puštena u rad proteklog ramazana.

Ukratko je predstavio sadržaj aplikacije koji obuhvata različite oblasti i rubrike: Kur'an i tefsir, Enciklopedija hadisa, Ilmihal, Pojmovnik, Chatbox, Pitanja i odgovori (fetve) i Multimedija.

Pri tome je istakao karakteristike svih rubrika, praktične prednosti ovako uređenog i priređenog sadržaja, posebno kada je riječ o stalnoj dostupnosti materijala iz islamskih nauka na jednom mjestu. Na kraju, najavio je pojedine aktivnosti u okviru razvoja aplikacije među kojima je objavljivanje vaktije za cijeli svijet, kao i mape džamija, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u dijaspori.

Subašić je dodao važnost da svi, prije svega, uoče koristi aplikacije. Uz to, dodao je i da je Islam.ba aktivna i na društvenim mrežama Facebook, Instagram i TikTok.

U nastavku je uslijedila diskusija o predstavljenom projektu, učesnicima je omogućeno da pitaju o radu i razvoju aplikacije te daju svoje prijedloge.

Treći dan ovogodišnjih susreta Mreže mladih nastavlja se posjetom Konjicu i Titovom bunkeru. Time će biti završen program ovogodišnjeg susreta.

  • P1620564
  • P1620566
  • P1620575
  • P1620580
  • P1620590
  • P1620599

(Hasan Hasić/ Preporod.info)


Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?