U okviru manifestacije „Dani mevluda i zikra“ sinoć je u Mostaru predstavljena monografija „Muftije Mostara i Hercegovine“, Ahmeda Mehmedovića.

O knjizi su u Sali Centra za kulturu Grada Mostara uz autora govorili muftija mostarski Salem-ef. Dedović, muftija u penziji Seid-ef. Smajkić, direktor Gazi Husrev-begove biblioteke mr. Osman Lavić i profesor na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić“ dr. Faruk Taslidža. 

Uz Muftijstvo u ranom periodu Mostara, napominje prof. Taslidža, važnu ulogu u kulturnom i prosvjetnom poletu grada Mostara imala je Karađoz-begova medresa koja je u narednim stoljećima iznjedrila brojne učenjake, književnike i pjesnike. 

- Mehmedović je uložio veliki trud da bi nam približio instituciju Muftijstva i ljude koji su nosili tu instituciju, a to su mostarske muftije. On je detektirao ukupno 41 znamenitu ličnost koja je obavljala ovu dužnost - kazao je Tasližda. 

Knjiga uz biografije muftija nudi i njihove bibliografije što je izuzetno dragocjen naučno istraživački poduhvat.

- Ponosan sam na ovo djelo. Uradilo smo dosta izdavačkih projekata ali ovo djelo ima veliku vrijednost zbog zahvata da je rađeno na primarnoj arhivskoj građi koja se čuva u Gazi Husrev-begovoj biblioteci i što po prvi put imamo nepoznate i neistražene podatke o mostarskim i drugim hercegovačkim muftijama. Na ovaj način imamo uvezano platno muftijske institucije dugo više od 430 godina - istakao je muftija Dedović. 

Impozantni rezultati objavljene monografije, dodao je, Bošnjake u Hercegovini čini utemeljenim i čvrstim jer je institucija Muftijstva imala nemjerljiv značaj ne samo za vjerski, već i društveno politički, kulturni i obrazovni život.

- Na ovaj način taj kontinuitet je ispoljen, sačuvan i uvezana je relevantna niska mostarskih muftija. Dragocjeno nam je što po prvi put imao podatke o muftijama iz drugih hercegovačkih mjesta - kazao je muftija.  

U sekundarnom narativu knjige prepoznatljivi su naslovi brojnih knjiga vjerskog sadržaja koje daju odgovor zašto je Mostar važio kao grad znanja i grad nauke.

- Mi bismo bili sretni da ovo bude jedan poticaj posebno novoj generaciji mladih teologa i istraživača da nastave ova istraživanja. Ahmed je otvorio ta vrata. Radovi naših muftija traže kritički osvrt, valorizaciju iščitavanja u našem savremenom vremenu, jer dosta toga nam je još uvijek nepoznato. Ahmed je ovom monografijom učinio veliku uslugu nauci, budućim generacijama olakšao posao i nadamo se da će to oni prepoznati, da će pronaći ljubavi i odgovornosti da se ovim putem krene dalje - primijetio je muftija Dedović.   

Uz biografije mostarskih muftija Mehmedović je objavio biografije šestorice blagajskih, dvojice ljubinjskih i trojce trebinjskih muftija.

- Materija je bila vrlo kompleksna. Koristio sam svu raspoloživu literaturu koja je do sada objavljena, ali smo poentu dali na rukopise Gazi Husrev-begove biblioteke gdje smo pronašli mnogo podataka koji su oblikovali knjigu - istakao je autor monografije Ahmed Mehmedović. 

  • 344772255_1196711451041162_4429019650608503322_n
  • 344831565_9080399125368691_6005382799024675308_n
  • 344861637_563495155663419_4392822220211241662_n
  • 344868773_896231884779640_8087755665860325745_n
  • 344871383_184587964483470_5062984557725283108_n
  • 344898708_614462870330598_4683683603480097447_n
  • 344900387_981960696151998_1525839327313092661_n
  • 344944413_974125990683889_7772020368087647726_n
  • 345072154_1280856736200026_7092917492279217000_n

(Hasan Eminović/Preporod.info)