Karađoz-begova medresa u Mostaru i ove godine organizuje akciju uplate i klanja kurbana za potrebe ishrane učenika Karađoz-begove medrese.

Godinama naši medžlisi, džemati, imami i džematlije podržavaju ovu akciju svojim uplatama kurbana za medresu, te na taj način olakšavaju rad medrese i održavaju participaciju učenika u internatskim troškovima na prihvatljivom nivou.

Ova organizovana aktivnost je od velikog značaja za egzistenciju i funkcionisanje internata Karađoz-begove medrese.

Odlukom Rijaseta Islamske zajednice visina uplate kurbana za ovu godinu iznosi 430,00 KM.

Uplate možete izvršiti pojedinačno i kolektivno na račun ASA banke broj: 1346741007045737
Svrha uplate: Uplatu kurbana za Karađoz-begovu medresu
Primalac: Muftijstvo mostarsko

Molimo Svemilosnog Darovatelja da Vas, Vaše džematlije i porodice od dobročinstva podrži u svakom hajru, da Vam uveća bereket i umnoži dobra na ovom i budućem svijetu!