Hafiz Kerim Nuhanović, sin Ahmeta i Fatime iz Konjica, rođen je u Konjicu 18. septembra 2000. godine.

Gazi Husrev-begovu medresu upisao je školske 2015/2016. godine.

Hifz je učio pred muhafizom hfz. Ruhid-ef. Nezirom.

Polaganje hifza je trajalo od 29. marta do 11. aprila 2019. godine pred hafiskom komisijom:

hadži-hafiz Ismet-ef. Spahić, predsjednik;

mr. hafiz Mensur-ef. Malkić, član i

hadži-hafiz Haso-ef. Popara, član.

Čestitamo mladom hafizu Kerimu Nuhanoviću, njegovoj porodici i muhafizu hafizu Ruhid ef. Neziru.

(www.medzlis-konjic.com)


HADIS DANA

‎"Čovjek je vjere svog prijatelja, pa neka čovjek gleda s kim će se družiti." Ahmed, Ebu Dawud, Tirmizi

Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?