U amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu je u četvrtak, 20. februara 2020. godine, održana odbrana magistarskog rada Ilhama Puce, rukovodioca Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva mostarskog.

Uspješnom odbranom magistarske teze „Analiza problema mladih i načina njihovog rješavanja kroz sunnet“, Ilham Puce je postao nosilac titule magistra islamskih nauka iz oblasti hadisa.

Magistarski rad Ilhama Puce je značajan doprinos istraživanju problema mladih u Bosni i Hercegovini i njihovih rješavanja na osnovu preporuka i primjera iz života Poslanika, a.s.

Rad o mladima i njihovim problemima u našoj domovini je od velikog značaja za naše društvo i zajednicu. Ilham Puce, kroz svoj rad, konkretno ukazuje na trenutne probleme mladih, te na probleme koje su imali mladi u vrijeme Muhammeda, a.s. U radu je napravljena i usporedba tih problema, te su dati konkretni prijedlozi za njihovo rješavanje. O važnosti izrade rada koji tretira probleme mladih  ukazala je i komisija pred kojom je mr. Ilham Puce branio svoju magistarsku tezu, a bila je sačinjena od: prof. dr. Zuhdije Hasanovića, mentora i člana, hfz. prof. dr. Aida Smajića, predsjednika, te hfz. doc. dr. Kenana Musića, člana.

U obrazloženju rada, govoreći o njegovoj bitnosti i značajnosti, prof. dr. Zuhdija Hasanović, mentor kandidata i dekan Fakulteta islamskih nauka, istakao je: „Uvažavajući opće naučno-metodološke principe naučno-istraživačkog rada i primjenjujući, za potrebe ovog rada, primjerene metode istraživanja, Ilham Puce dolazi do faktografskih, iskustveno-temeljnih i naučno provjerenih informacija o stvarnim problemima mladih u Bosni i Hercegovini. U tom smislu, rad Ilhama Puce predstavlja afirmaciju sistematskog pristupa u sagledavanju i suočavanju sa izazovima sa kojima se danas susreću mladi naraštaji na svom putu duhovnog, psihološkog, fizičkog rasta i razvoja na jednom prostoru, tj. afirmaciju problema kojem, po našem mišljenju, još nije dovoljno posvećena pažnja u okviru institucionalnog djelovanja Islamske zajednice sa mladima i mogućnosti su u tom smislu još nedovoljno istražene.“

Rad je bio istraživačkog karaktera, te se na osnovu sprovedene ankete na 452 ispitanika došlo do konkretnih odgovora koji nude identificiranje problema mladih, ali i načina njihovog rješavanja. Anketa je sprovedena u 14 bosanskohercegovačkih gradova, te je veoma dobar pokazatelj stanja i problema mladih u našoj domovini.

Odbrani magistarske teze mr. Ilhama Puce prisustvovali su mr. Salem ef. Dedović, muftija mostarski, uposlenici Muftijstva mostarskog, Medžlisa Islamske zajednice Mostar, Karađoz-begove medrese, te glavni imami i imami sa područja Muftijstva mostarskog, porodica, rodbina i prijatelji.

 

Biografija 

Ilham Puce rođen je 9. aprila 1985. godine u Mostaru.  Karađoz-begovu medresu u Mostaru završio je 2004. godine kao Učenik generacije. Diplomirao je na Odsjeku za hadis i hadiske nauke na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta Al-Azhar u Kairu, Arapska Republika Egipat, 2009. godine. Diplomirao je i na Odsjeku za Engleski jezik i književnost Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić” u Mostaru, 2016. godine, odbranom diplomskog rada na temu: Translation of the Qur’anic specific terminology into English and Bosnian language. Radio je kao imam, hatib i muallim u Karađozbegovoj džamiji u Mostaru od 2010. do 2013. godine. Posao pomoćnika glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Mostar obavljao je u periodu od 2013. do 2014. godine. Kratko je radio i kao vršilac dužnosti glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Mostar. Bio je savjetnik za vjerska pitanja muftije mostarskog u periodu od 2014. do 2015. godine, a nakon toga i rukovodilac Službe za vjerske poslove Muftijstva mostarskog. U vremenu od 2015. do 2017. godine bio je na funkciji vršioca dužnosti glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Trebinje. Imenovan je, 2018. godine, za rukovodioca Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva mostarskog na mandat od četiri godine.

U Glasniku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini objavio je dva stručna rada: Islamski stav o plastičnim operacijama i uljepšavanju i Sinan-pašina džamija u Mostaru – historijat i njena obnova nakon rušenja 1949. godine. U knjizi „O začudnosti govora 4“ objavljena je njegova hutba na temu: Obrazovanje mladih generacija. U IIN „Preporod“ objavio je članak pod naslovom Mostarski “zvonik mira“. Bio je član Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Mostar u mandatnom periodu 2010-2014. Bio je član Odbora za međureligijsku saradnju Trebinje od 2015. do 2017. godine. Član je Glavne izborne komisije Rijaseta Islamske zajednice u BiH u mandatnom periodu 2018-2022.

Aktivno govori arapski i engleski jezik.

  • 87178997_2397810363805714_8449760216806850560_o
  • thumbnail-1
  • thumbnail-4
  • thumbnails