Svaki bosanskohercegovački džemat njeguje i baštini posebne i specifične vrijednosti, ovisno od strukture i broja džematlija, okolnosti i miljea u kojem djeluje.

Jedan od takvih je i mostarski džemat Zalik. Od samog formiranja ovog dominantno heterogenog džemata njihov imam Šefik-ef. Čavčić je nastojao odgovoriti na sve izazove aktuelnih vremenskih epoha i društvenih okolnosti.

Pored ostalog, u misijskom radu Šefik-ef. je kao posebnu aktivnost razvijao kontinuiranu edukaciju džematlija, organizacijom različitih naučnih skupova, promocija knjiga, tribina i predavanja. Vrijeme u kojem su organizirana ovakva okupljanja uglavnom je bilo između ili poslije noćnih namaza.

Kao poseban vid objašnjavanja načela dini-islama on je koristio vrijeme prije džume namaza. Najprije je u tom periodu po 15-20 minuta u kontinuitetu tumačio ajet po ajet, stranicu po stranicu Kur'ana, a.š., što je okončao, sada već davne, 2011. godine.

Potom je krenuo sa tumačenjem hadisa iz Buharijine zbirke. Činio je to u kontinuitetu od 20. maja 2011., sve do 22. oktobra 2021. godine, s prekidom u vremenu kada se zbog epidemiološke situacije u svijetu džume namazi nisu klanjale u džamijama.

Božijim određenjem ovaj datum je pao u mjesecu rebiu-l-evvelu kada se muslimani širom svijeta intenzivnije bave proučavanjem životopisa i sunneta Muhammeda, a.s.

“Drago mi je da su džematlije pokazale veliko interesovanje da prisustvuju ovim predavanja. Zahvalan sam Gospodaru svjetova što mi je podario mogućnost da na ovaj način i to u preddžumansko vrijeme prokomentarišem hadise iz Buharijine zbirke”, naglašava ef Čavčić.

Redovni posjetioci i slušaoci, dodaje, su bili svih starosnih dobi. Bilo je i starijih džematlija koji su ciljano zbog tumačenja dolazili ranije u džamiju, a bilo je i mnogo studenata koji bi se nakon završenog studija vraćali kućama.

Ideju da tumači ajete i hadise pred džumu namaz pronašao je još u ranom djetinjstvu, jer je primijetio da su baš to preddžumansko vrijeme prije ezana neki pojedinci koristili u obične razgovore.

Svako predavanje posebno je pripremio, koristio je svu dostupnu literaturu, tefsire, komentare hadisa i ulagao napore da još jednom načela islama ponajprije objasni sebi, potom svojim džematlijama s ciljem iznalaženja najboljih i najuspješnijih rješenja za život.

“Bila mi je želja da ljudima ponudim mogućost i putokaze traganja za najboljim rješenjima”, kaže ef Čavčić.

Nakon Buharijine zbirke hadisa pred džumu namaz komentirat će hadisa iz Muslimove zbirke.

 

(Hasan Eminović/Preporod.info)


Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?