Mubarek noć Lejletu-l-berat, po Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu nastupa u akšam, u utorak, 7. aprila,  doživljava se kao vjesnik nadolazećeg mjeseca posta, mubarek ramazana.

Karađoz-begova medresa u Mostaru najstarija je odgojno-obrazovna institucija u Hercegovini, a druga po starini u našoj domovini. Osnovana je 1557. godine iz dobara čuvenog i najvećeg vakifa Hercegovine – Karađoz-bega, a u ovoj kalendarskoj godini obilježava 463 godine od osnivanja i 25 godina od reaktiviranja rada, koji se desio 18. septembra 1995. 

Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?