Okrugli sto „Mostar središte nauke i umjetnosti u XVI i XVII stoljeću“ kojeg su u utorak, 25. februara 2020. godine, organizirali Univerzitet „Džemal Bijedić“, Vijeće kongresa Bošnjačkih intelektualaca podružnica Mostar i Karađoz-begova medresa na zadovoljstvo brojnih posjetilaca osvijetlio je mnoge dragocjene historijske činjenice o raskošnom kulturno-historijskom, književnom i naučnom nasljeđu u ovom gradu.

Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?