Mario Kordić sa svojim medijskim savjetnicima jučerašnjim saopštenjem se konačno jasno odredio naspram budućnosti Mostara, u kojem, dakle, postoje samo Hrvati i hrvatske kulturne i druge ustanove, niko više. Dosad je makar deklarativno zagovarao multietničku i građansku priču, bez pokrića, a posljednjim istupima pokazao je pravo lice.