Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organizuje Sedmo međunarodno nagradno takmičenje za učenike srednjih škola pod nazivom „Sira – životopis Muhammeda, a.s.“. Takmičenje je dobrovoljno i u njemu mogu učestvovati svi učenici srednjih škola koji se prijave na takmičenje iz država koje u školama imaju Islamsku vjeronauku.

U subotu, 15.6.2019. godine, u Karađoz-begovoj medresi u Mostaru održano je 6. takmičenje iz Sire na nivou muftijstva mostarskog.

Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?