Izložba "Stari mostarski grafiti" danas je otvorena u Centru za kulturu Grada Mostara.

Prema ocjeni njenog autora dr. Harisa Derviševića vanrednog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na Katedri za historiju i umjetnost, radi se o jednoj od najznačajnijih izloži koje su se pojavile u Mostaru i na širim prostorima Bosne i Hercegovine.

- Izložbom su na poseban način tretirani epigrafske grafite koji su općenito u oblasti proučavanja nasljeđa iz osmanskog perioda slabo istraženi - kazao je Dervišević.

Prikazane grafite sa koautorom izložbe Azemom Ferizom iz Medžlisa Islamske zajednice Mostar pronalazio je na mostarskim džamijama i drugim vakufskim zgradama sačuvanim do današnjih dana.

Grafiti su nastajali u ranom 19 stoljeću.

- Smatramo da su njihovi autori bili mladi ljudi koji su željeli ostaviti trag u vremenu - pojašnjava Dervišević.

- Ovo je potpuno jedna nova dionica na koju do sada u istraživačkim okvirima nismo nailazili, stoga i jeste hvale vrijedno pregnuće naših istraživača - otvarajući izložbu kazao je mostarki muftija dr. Salem-ef. Dedović.

On se u kraćem obraćanju referirao na poziciju istraživanja i učenja u okviru islamskog vjerovanja u kojem se učenje istodobno tretira i obavezom i privilegijom.

Izložba ove vrste, tek je inicijalno istraživanje kojim su želi skrenuti pažnja na ovaj oblik nasljeđa.

(Preporod.info)

  • 434185176_399546446160053_264040019694837397_n
  • 434190109_399546306160067_6131296251863372831_n
  • 434190739_399545826160115_6695403160713714217_n_1_1
  • 434200840_399545906160107_894995465720506129_n
  • 434207614_399545936160104_1141148273793077890_n
  • 434207951_399546219493409_8362304301668848337_n
  • 434224165_399545679493463_5050703797695154011_n
  • 434469061_399545966160101_8994090929100724657_n
  • izlozbu-stari-mostarski-grafiti-otvorio-mostarski-muftija78279