Sažetak: Livno je u vrijeme osmanske uprave bilo administrativno središte Kliškog sandžaka formiranog nakon osvajanja Klisa 1537. godine. Uslijed blizine nesigurne granice značajniji razvoj Livna započinje tek polovinom 16. stoljeća.

Autor: Azra Hasanović

Sažetak: Avdo-ef. Abaza, imam, hatib, muallim i kaligraf iz Mostara, počeo je pisati poeziju još u mladalačkim danima. No, tek nakon odlaska u penziju, ozbiljno se posvećuje toj svojoj ljubavi i svoj pjesnički talent i umijeće počinje “brusiti” kroz zahtjevnu formu rubaija. Tako je nastala, a 2019. i publicirana, njegova prva knjiga – zbirka rubaija “Poj sa stabla života”. Svoje rubaije Avdo-ef. podijelio je u osam cjelina: Uvod, Vjera – islam, Moral – ahlak, Iskrice mudrosti, Bosni i šehidima, Ljubav –žena, Dunja i ahiret, Omeru Gijasuddinu Hajjamu. Sve ove cjeline, sumirane u svojim naslovima, pojavljuju se kao sazviježđa autorovog misaonog mikrokosmosa koja simboliziraju sve ono što je njemu bilo istinski vrijedno promišljanja i spoznaje: vjera, moral, mudrost, domovina, život. Posvetivši čitavo poglavlje svoje zbirke ljubavi, odnosno, ženi, Abaza otkriva da su i ljubav, odnosno žena od onog bitnog u životu, vrijedni traganja i spoznavanja.

Tvrdi i kameni grad Mostar, koji se smjestio s obje strane rijeke Neretve, dao nam je u prošlosti velik broj učenjaka, pjesnika i drugih velikana. Turski putopisac Evlija Čelebija, koji je kroz naš grad proputovao 1664./65., veli o Mostaru između ostaloga i ovo: “Ima muftija, nekibu-l-ešrafa, velikaša, prvaka, hodža, šehova, imama, musanifa i vrlo mnogo šaira.”

Autor: mr. Salem ef. Dedović, muftija mostarski

Uvod

Muftijstvo mostarsko teritorijalno je naše najveće muftijstvo, vrlo je razuđeno i  u današnjem teritorijalnom ustroju države Bosne i Hercegovine nalazi se u okvirima tri kantona u Federaciji BiH (Hercegovačko- neretvanskom, Zapadno- hercegovačkom i Livanjskom kantonu ) i pokriva kompletno područje Istočne Hercegovine u manjem bh. entitetu. Područje Muftijstva je i bez ovog novog ustavnog uređenja države Bosne i Hercegovine uspostavljenog mirovnim dejtonskim sporazumom,  dosta razuđeno, nepovezano i rascjepkano, sa brojnim izazovima koji prate manje sredine, posebno na planu  brojnosti  muslimanske populacije i broja muslimanskih domaćinstava u njegovim džematima.

Autor: Ahmed S. Aličić

Progoni jeresi, pod uticajem Papske stolice od strane bosanskih kraljeva, progoni babuna od strane srpskih vladara i njihova koncentracija na području bosanskog kraljevstva stvorilo je stanje gotovo potpune ateizacije masa. Ni katolička crkva, ni pravoslavna crkva u bosanskoj državi nisu imali takvu snagu niti organizaciju koja bi brzo i na lak način riješila pitanje prevođenja u svoju vjeru ili širenje svoje vjere među tim progonjenim jereticima.

Autor: mr. Salem ef. Dedović, muftija mostarski

Sažetak: Mostar je utemeljen na općekorisnom projektu i programu institucije vakufa.Vakufi su kroz historiju davali ogromnog doprinosa razvoju ne samo vjersko-prosvjetnog, već i privredno-ekonomskog, kulturnog, socijalno-humanitarnog i komunalnog života ovoga grada.  Mostarski haremi predstavljaju značajan segment u ukupnom potencijalu mostarskih vakufa i vrijedno su islamsko kulturno-civilizacijsko nasljeđe koje svjedoči o životu ovdašnjih muslimana i njihovom višestoljetnom prisustvu.