Bogu Milosnome i Svemilosnome hvala i zahvalu iskazujemo. On je Tvorac i Gospodar ljudi i svih svjetova. Njemu  će se svi vratiti i pred Njim račun polagati, pa ko je i koliko trun dobra uradio, vidjeće ga, a ko je uradio i koliko trun zla, i to će vidjeti. Neka su Allahovi blagoslovi i mir na poslanika Muhammeda, koji nas je poučio edebu (lijepom vladanju) i kulturi, njegov ehl-ul-bejt i čestite ashabe.

Hvala Allahu, Gospodara vidljivih i nevidljivih svjetova, Njemu se obraćamo i od Njema pomoć molimo. Kod Njega tražimo utočište i zaštitu od šejtana koji na zlo nagovara; i od slabosti naših i loših djela koja poniknu u  ljudskim grudima. Neka su najljepši Allahovi blagoslovi i mir poslaniku miljeniku Muhammedu, časnoj porodici njegovoj i vrlim ashabima. Allahovu milost i oprost tražimo, oslanjajući se na Njega i čvrsto vjerujući da je samo On bog, Koji nema sudruga u vlasti i moći, Njemu pripada sve. Bog posjeduje ljude, a ljudi ne posjeduju Boga. Svjedočimo da je Muhammed, a.s. njegov odani rob, koji je ljudima dostavio Božiju poruku koja je jasna kao dan svijetli, da bude opomena prije nego nastupi Kraj svijeta.

إِنَّ سَعۡیَكُمۡ لَشَتَّىٰ

U ime Allaha, Svemilosnog, Darivatelja Milosti: ,,Vaš trud, zaista je različit.“ (El-Lejl, 4)

Draga i čestita braćo,

Allah, dž.š., stvorio je ljude sa različitim sposobnostima i mogućnostima. Obaveza je svakog čovjeka da na vrijeme probudi i otkrije vlastite predispozicije i da u onome što radi bude odgovoran i maksimalno posvećen.

Hvala Bogu, Gospodaru svjetova, Milosniku Svemilosnome, Vladaru Sudnjega dana! Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć tražimo! Uputi nas Pravim putem.

Svjedočimo da nema drugoga boga osim Allaha, Boga Svevišnjega. Svjedočimo da je Muhammed, neka su na njega najljepši Božiji blagoslovi i mir, Njegov odani rob i poslanik, učitelj svijeta i moralni uzor čovječanstvu, poslan kao milost,  radosna vijest i opomena ljudima, prije isteka zemaljskog vremena. Allahu Dragi Ti počasti Poslanikovu časnu porodicu i vrle drugove ashabe Svojom nagradom a nama ukaži Svoju milost, blagoslov i oprost u ovom mubarek danu. Amin.

Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?