U nedjelju, 18. februara 2024. godine sa početkom u 10:00, u dvorani Medžlisa Islamske zajednice Tomislavgrad održana je druga redovna sjednica Skupštine MIZ Tomislavgrad. Na početku sjednice ašere je proučio v.d. glavnog imama Šemso ef. Germić.

Riječi dobrodošlice članovima Skupštine poželio je predsjednik Izvršnog odbora MIZ Tomislavgrad Ibrahim Kapetanović. Posebne selame uputio je izaslaniku muftije mostarskog hafizu Aidu ef. Tuleku i v.d. glavnog imama Šemsi ef. Germiću.

Nakon što je sekretar MIZ Tomislavgrad potvrdio da su ispunjeni svi uslovi za održavanje Skupštine, prema prvoj tački dnevnog reda pristupilo se izboru predsjednika i potpredsjednika radnog predsjedništva Skupštine.

Za predsjednika je izabran Nedžad Nuhić, a za potpredsjednika Nasko Selimović. Vođenje Skupštine preuzeo je predsjednik koji je poselamio prisutne, te iznio predloženi dnevni red Skupštine koji je jednoglasno usvojen.

Druga tačka dnevnog reda odnosila se na usvajanje zapisnika sa prošlogodišnje sjednice Skupštine. Nije bilo primjedbi, te je isti jednoglasno usvojen.

Treća tačka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i davanje saglasnosti na finansijski izvještaj Medžlisa za 2023. godinu i saglasnosti na budžet za 2024. godinu. Riječ je uzeo predsjednik Izvršnog odbora Ibrahim Kapetanović i detaljno obrazložio stanje svih fondova na dan 31.12.2023. godine. Visina članarine za 2024. ostaje ista kao i za prethodnu. Nakon kratke rasprave dana je saglasnost na izvještaj za 2023. i na budžet za 2024. godinu.

Četvrta tačka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Izvršnog odbora i vjersko-prosvjetne službe Medžlisa Islamske zajednice Tomislavgrad za 2023. godinu. Iscrpan izvještaj podnijeli su predsjednik Izvršnog odbora i v.d. glavnog imama. Poslije diskusije usvojen je izvještaj o radu za 2023. godinu.

Peta tačka dnevnog reda bila je razmatranje i usvajanja plana rada Izvršnog odbora i vjersko-prosvjetne službe Medžlisa Islamske zajednice Tomislavgrad za 2024. godinu. I ovdje su službenici Medžlisa po stavkama pojasnili detalje spomenutog plana. Uslijedila je kraća rasprava nakon koje je usvojen plan rada za 2024. godinu.

V.d. glavnog imama se dotakao aktivnosti vezanih za unapređenje vjerskog života, ističući važnost rada imama, uz jaču saradnju sa džematskim odborima.

Pod šestom tačkom Razno, prisutni članovi Skupštine imali su priliku da postave pitanja, dajući svoje prijedloge i sugestije na rad Izvršnog odbora.

Nakon što su aktivnosti prema dnevnom redu završene, predsjednik Skupštine je pozvao izaslanika muftije mostarskog hafiza Aida ef. Tuleka da se obrati. Hafiz je izrazio zadovoljstvo organizacijom Skupštine i sadržajem izvještaja koji su prezentirani. Istakao je važnost poštivanja Ustava i različitih pravilnika i propisa Islamske zajednice. Osvrnuo se na Pravilnik o centraliziranoj članarini, insistirajući da se mora istrajati na primjeni istog.

Skupština je završena u 12:30.