Predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Trebinje Miralem Hadžimahović, glavni imam hfz. Sadik-ef. Fazlagić i imam Sadmir-ef Mustafić su, prema planiranim aktivnostima, obišli džamiju i prateće objekte u naselju Mostaći. Džamija u Mostaćima je obnovljena 2007 godine, a Nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine proglašena je 2018. godine. 

Nakon restauracije, solarni sat na zidu džamije hadži Memije Hadžiomerovića u mostarskoj mahali Cernica, u subotu 31. 10. pred podne namaz, kratkom svečanosti predstavljen je široj društvenoj zajednici. Radi se o iznimno raritetnoj kulturno-historijskoj vrijednosti, budući da je do sada našoj naučnoj javnosti bio poznat jedino solarni sat na Hadži Ali begovoj džamiji u Travniku. Obrise solarnog sata prepoznao je imam ove džamije Enver ef. Husnić, nakon čega su u Medžlisu Islamske zajednice (IZ-e) Mostar angažirali stručnjake iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu da obave temeljite restauratorske radove.

U sklopu svojih redovnih i planiranih aktivnosti oko održavanja džamija i vakufskih objekata, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Trebinje Miralem Hadžimahović, glavni imam hfz. Sadik-ef. Fazlagić i trebinjski imam Sadmir-ef. Mustafić, obišli su lokalitet džamije na Skočigrmu, kako bi se provjerilo stanje i napravio plan obnove krova, na kojem su, već duže vrijeme, primjetna oštećenja zbog kojeg je došlo do popuštanja i nastanka određene štete unutar same džamije.

Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?