Dvanaesta kulturno-obrazovna manifestacija DANI SEJFULLAHA EF. PROHE, čiji je partner i Medžlis Islamske zajednice Konjic, počela je u utorak, 05. mart 2019.g. u 19:45 h u Galeriji NU Konjic.

U prošloj sedmici u Gacku je potpisan Memorandum o razumijevanju između Medžlisa Islamske zajednice Dubrovnik i Medžlisa Islamske zajednice Gacko, na osnovu čega je Medžlisu Islamske zajednice Gacko dodjeljena pomoć u vidu kupovine grtalice za snijeg, koja će biti vakufska imovina, a služiti će u namjenu čišćenja i održavanja putne komunikacije u zimskom periodu.

Promocijom zbornika radova „Muslimanska porodica roditeljstvo: podrška i izazovi” sinoć je počela jednomjesečna manifestacija „Dani porodičnih vrijednosti“ koju organizira Odjel za brak i porodicu Medžlisa IZ-e Mostar.

Redovna sjednica Skupština Medžlisa Islamske zajednice Stolac održana je 23.02.2019. u Musafirhani (Šarića hanu).

U Medžlisu Islamske zajednice Trebinje održana je redovna sjednica Izvršnog odbora, kojoj je pored članova Izvršnog odbora prisustvovao i predsjednik Izvršnog odbora u ranijem sazivu dr. Harun Bilalović.

Skupština Medžlisa IZ-e Mostar na sjednici održanoj 24. februara jednoglasno je usvojila izvještaj o radu za 2018. godinu i plana rada za 2019.