Medžlis Islamske zajednice (IZ) kroz aktivnosti Info-servisa za mlade danas je organizirao akciju čišćenja starog harema u Sutini, lokaliteta na koji su preneseni posmrtni ostaci sa ekshumiranog velikog Carinskog harema gdje se danas nalaze Autobuska i Željeznička stanica.

Islamski centar Mostar