Mostarski muftija mr. Salem-ef. Dedović, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Mostar Džafer Alić i direktor Centra za mir Safet Oručević u četvrtak, 12. januara 2023. godine, održali su još jedan radno-konsultativni sastanak  o dokumentarnoj građi Centra koja je 25. septembra 2019. godine verificirana kao vakufska imovina.

Oručević je predstavnike Islamske zajednice informirao o aktivnostima koje su provedene u proteklom periodu na evidentiranju, sistematiziranju građe u zasebnim odjeljcima.

Tokom sastanka usaglašeni su planovi završnih aktivnosti nakon čega će građa biti dostupna istraživačima i naučnim radnicima.

U fundusu arhiva nalazi se preko 300 hiljada dokumenata iz perioda rata i poraća, preko 10 000 sati video materijala koji svjedoči o važnim događajima u posljednjim decenijama XX i prvoj dekadi XXI stoljeća, primarno u Mostaru i Hercegovini, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini, više hiljada originalnih fotografija i filmova iz različitih izvora, te dokumentima korištenim u radu Haškog tribunala.

(Hasan Eminović/Preporod.info)


Islamski centar Mostar