Susret reisul-uleme sa predsjednicima medžlisa sa područja Bosne i Hercegovine (VIDEO)

U organizaciji Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas je u Sarajevu upriličen susret reisul-uleme sa predsjednicima medžlisa sa područja Bosne i Hercegovine.

Susretu su još prisustvovali direktor Uprave za vjerske poslove hafiz dr. Mensur Malkić, direktor Uprave za ekonomske i finansijske poslove Muhedin Garanović, direktor Uprave za pravne i administrativne poslove Mensur Karadža i rukovodilac Ureda za zekat Vehid Arnaut.

Prrilikom obraćanja prisutnima, reisul-ulema je ukazao na specifičnost pozicije predsjednika Medžlisa, podsjetivši na povjerenje džematlija koje im je ukazano, te poštovanje koje među njima uživaju.

- Predsjednik Medžlisa je specifična uloga u Islamskoj zajednici, prema kojoj iskazujemo posebno poštovanje. Vaša uloga je značajna za funkcionisanje Islamske zajednice. U izboru predsjednika Medžlisa učestvuju svi članovi Islamske zajednice sa jednog područja, ukazuju im povjerenje i očekuju ispunjenje povjerenog im emaneta. Predsjednici zauzvrat uživaju njihovo poštovanje - rekao je reisul-ulema.

Istakao je da odnos predsjednika medžlisa, glavnih imama i imama prema džematlijama u lokalnim sredinama odražava odnos cijele Islamske zajednice prema njima. 

- Islamska zajednica čuva onu duhovnu supstancu našeg naroda i drži ga na okupu. Stoga je od krucijalne važnosti da ona iznutra bude zdrava, kompaktna, snažna i moralno čista. Važno je da snažno pulsira i daje dobre rezultate, da je angažirana i uključena u rješavanje životnih problema naših ljudi. Vi ulažete vrijeme i trud na tom putu, pokazujete inovativnost u radu, obilazite džemate i priskačete im u pomoć. Vi ste istureni dio Zajednice, njena isturena ruka i veoma nam je važno da ostanete postojani i ustrajni u radu - poručio je reisul-ulema Kavazović. 

U okviru susreta je razgovarano o pravilniku o članarini i njegovoj realizaciji, pa je prisutnima, uz razgovor o redovnim džematskim aktivnostima, predstavljen rad Rijaseta i njegovih službi.

- Na ovaj način smo imali namjeru razmijeniti određene informacije sa predsjednicima medžlisa, pa im je reisul-ulema uputio prigodne poruke, posebno onima sa kojima se susreće po prvi put.

Predstavili smo određene aktivnosti koje se realizuju unutar uprava. Razgovarali smo i o planovima za djelovanje u narednom periodu, te očekivanjima saradnje i međusobne podrške - rekao je direktor Uprave za vjerske poslove hafiz dr. Mensur Malkić.

Tokom obraćanja, dr. Malkić je uputio nekoliko savjeta prisutnim predsjednicima, posebno se osvrnuvši na važnost saradnje i međusobne podrške.  

- Iskustvo nas uči da je za uspješan rad, pored finansijskih sredstava, potrebna dobra saradnja sa glavnim imamima, imamima, članovima Izvršnog odbora i džematlijama. Bilo bi dobro da na nivou medžlisa pokažemo solidarnost sa manjim džematima, posebno vodeći računa da se neki programi realizuju baš u njima, kako bi se iskazalo poštovanje prema vjernicima koji tu žive - poručio je dr. Malkić.

Susret je bio prilika i da predsjednici predstave vlastita iskustva rada, govore o aktivnostima koje realizuju na području medžlisa, te se osvrnu i na izazove sa kojima se susreću.

- Zahvaljujem uvaženom reisul-ulemi koji je uvidio potrebu da se svi predsjednici sastanu na jednom mjestu i diskutuju o jednoj važnoj temi za funkcionisanje Islamske zajednice, ali i funkcionisanje njenih baznih jedinica, džemata i medžlisa.

Danas imamo priliku govoriti o svemu onome što je potrebno na terenu, o svemu onome što može biti kamen spoticanja u radu. Ovo je i način da uspostavimo komunikaciju sa organima Islamske zajednice koji će nam biti podrška u realizaciji aktivnosti - kazao je Džafer Alić, predsjednik MIZ Mostar.

Priliku da govore, predstave aktivnosti i iznesu prijedloge o predmetnoj temi, predsjednici medžlisa su prepoznali kao posebnu čast zbog koje su zahvalni.

- Smatram da je ovo jedan od najvažnijih trenutaka za predsjednike i velika nam je čast i zadovoljstvo što nam je reisul-ulema dao takvu važnost da nas okupi na jednom mjestu.

Sam dolazak ovdje znači da smo prepoznati kao osnovna ćelija sa džematom i članovima Islamske zajednice. Smatram da ovakvih susreta možda treba još više, jer je ovo potpora našem radu i djelovanju u Islamskoj zajednici - poručio je predsjednik MIZ Vareš Denis Kovačević.

Susret je, nakon diskusije, razmjene iskustava i osvrta prisutnih predsjednika zaokružen zaključnim razmatranjima koje je predstavio zamjenik reisul-uleme dr. Enes-ef. Ljevaković.

(Preporod.info)

 

Susret reisul-uleme sa predsjednicima medžlisa sa područja Bosne i Hercegovine (VIDEO)

Susret reisul-uleme sa predsjednicima medžlisa sa područja Bosne i Hercegovine (VIDEO)

U organizaciji Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas je u Sarajevu upriličen susret reisul-uleme sa predsjednicima medžlisa sa područja Bosne i Hercegovine.

Susretu su još prisustvovali direktor Uprave za vjerske poslove hafiz dr. Mensur Malkić, direktor Uprave za ekonomske i finansijske poslove Muhedin Garanović, direktor Uprave za pravne i administrativne poslove Mensur Karadža i rukovodilac Ureda za zekat Vehid Arnaut.

Prrilikom obraćanja prisutnima, reisul-ulema je ukazao na specifičnost pozicije predsjednika Medžlisa, podsjetivši na povjerenje džematlija koje im je ukazano, te poštovanje koje među njima uživaju.

- Predsjednik Medžlisa je specifična uloga u Islamskoj zajednici, prema kojoj iskazujemo posebno poštovanje. Vaša uloga je značajna za funkcionisanje Islamske zajednice. U izboru predsjednika Medžlisa učestvuju svi članovi Islamske zajednice sa jednog područja, ukazuju im povjerenje i očekuju ispunjenje povjerenog im emaneta. Predsjednici zauzvrat uživaju njihovo poštovanje - rekao je reisul-ulema.

Istakao je da odnos predsjednika medžlisa, glavnih imama i imama prema džematlijama u lokalnim sredinama odražava odnos cijele Islamske zajednice prema njima. 

- Islamska zajednica čuva onu duhovnu supstancu našeg naroda i drži ga na okupu. Stoga je od krucijalne važnosti da ona iznutra bude zdrava, kompaktna, snažna i moralno čista. Važno je da snažno pulsira i daje dobre rezultate, da je angažirana i uključena u rješavanje životnih problema naših ljudi. Vi ulažete vrijeme i trud na tom putu, pokazujete inovativnost u radu, obilazite džemate i priskačete im u pomoć. Vi ste istureni dio Zajednice, njena isturena ruka i veoma nam je važno da ostanete postojani i ustrajni u radu - poručio je reisul-ulema Kavazović. 

U okviru susreta je razgovarano o pravilniku o članarini i njegovoj realizaciji, pa je prisutnima, uz razgovor o redovnim džematskim aktivnostima, predstavljen rad Rijaseta i njegovih službi.

- Na ovaj način smo imali namjeru razmijeniti određene informacije sa predsjednicima medžlisa, pa im je reisul-ulema uputio prigodne poruke, posebno onima sa kojima se susreće po prvi put.

Predstavili smo određene aktivnosti koje se realizuju unutar uprava. Razgovarali smo i o planovima za djelovanje u narednom periodu, te očekivanjima saradnje i međusobne podrške - rekao je direktor Uprave za vjerske poslove hafiz dr. Mensur Malkić.

Tokom obraćanja, dr. Malkić je uputio nekoliko savjeta prisutnim predsjednicima, posebno se osvrnuvši na važnost saradnje i međusobne podrške.  

- Iskustvo nas uči da je za uspješan rad, pored finansijskih sredstava, potrebna dobra saradnja sa glavnim imamima, imamima, članovima Izvršnog odbora i džematlijama. Bilo bi dobro da na nivou medžlisa pokažemo solidarnost sa manjim džematima, posebno vodeći računa da se neki programi realizuju baš u njima, kako bi se iskazalo poštovanje prema vjernicima koji tu žive - poručio je dr. Malkić.

Susret je bio prilika i da predsjednici predstave vlastita iskustva rada, govore o aktivnostima koje realizuju na području medžlisa, te se osvrnu i na izazove sa kojima se susreću.

- Zahvaljujem uvaženom reisul-ulemi koji je uvidio potrebu da se svi predsjednici sastanu na jednom mjestu i diskutuju o jednoj važnoj temi za funkcionisanje Islamske zajednice, ali i funkcionisanje njenih baznih jedinica, džemata i medžlisa.

Danas imamo priliku govoriti o svemu onome što je potrebno na terenu, o svemu onome što može biti kamen spoticanja u radu. Ovo je i način da uspostavimo komunikaciju sa organima Islamske zajednice koji će nam biti podrška u realizaciji aktivnosti - kazao je Džafer Alić, predsjednik MIZ Mostar.

Priliku da govore, predstave aktivnosti i iznesu prijedloge o predmetnoj temi, predsjednici medžlisa su prepoznali kao posebnu čast zbog koje su zahvalni.

- Smatram da je ovo jedan od najvažnijih trenutaka za predsjednike i velika nam je čast i zadovoljstvo što nam je reisul-ulema dao takvu važnost da nas okupi na jednom mjestu.

Sam dolazak ovdje znači da smo prepoznati kao osnovna ćelija sa džematom i članovima Islamske zajednice. Smatram da ovakvih susreta možda treba još više, jer je ovo potpora našem radu i djelovanju u Islamskoj zajednici - poručio je predsjednik MIZ Vareš Denis Kovačević.

Susret je, nakon diskusije, razmjene iskustava i osvrta prisutnih predsjednika zaokružen zaključnim razmatranjima koje je predstavio zamjenik reisul-uleme dr. Enes-ef. Ljevaković.

(Preporod.info)