U emisiji Ništa lično, koju emituje Televizija 5, muftija mostarski dr. Salem-ef. Dedović govorio je o pitanju Lakišića harema.

“Političko je pitanje. Da je, bogdo, pravno i zakonodavno i administrativno pitanje. Mi smo željeli da ono bude takvo i takvim smo nastupali još od vremena mog prethodnika muftije Smajkića i njegovog zahtjeva i njegove borbe na ovom planu za taj lokalitet, ali to je već tada usmjereno da je to političko pitanje i politički odnosi.

Taj lokalitet, to je lokalitet u centru grada, lokalitet koji je trebao da pomiri ljude, da se na tom prostoru izvrši stvarna suštinska integracija ovog Grada, da se grade ustanove zajedničkog značaja za sve ljude ovdje, za sve kulture i za budućnost grada Mostara. Na  taj način bi se de facto demontirala ta politika Herceg-Bosne, koja je po svaku cijenu htjela podijeljen grad, grad za sebe, gdje nema drugih znamenja, drugih simbola, drugih ustanova kulture.

Mi pozivajući se na to da je to bio vakuf, da imamo civilizacijsko, moralno, historijsko i pravno i administrativno pravo na taj preostali dio lokaliteta, jer ovaj dio gdje je kazalište, taj dio je nametnut, nasađen, usađen, uprkos svim dokazivanjima da je to nelegalno, da nema validne zakonske papire, da je mimo Regulacionog plana itd.

Jednom vrlo rigidnom politikom isključivosti to se pokušava kazati da jeste tako, a ono nije tako. Na taj način se ne pokazuje gesta dobronamjernosti prema Bošnjacima, ne samo Islamskoj zajednici.

Nije Lakišića harem u centru Mostara samo pitanje Islamske zajednice. Ono je pitanje svih Bošnjaka ovdje, hoće li Bošnjaci ovdje imati svoju poziciju, svoju ustanovu, svoju tapiju na taj dio u centru grada gdje bi trebao biti susret kultura i susret naroda i susret politika, a ne da se pokaže da je na tom prostoru isključivo jedna politika, jedna kultura, jedna vjera i da se na jedan takav način zaokruži taj prostor.

Ovim našim zahtjevom kojeg mi iznosimo, kojeg mi prezentiramo, jer opet kažem, nema nikog drugog, nikog, nažalost, pozvanijeg koji će to tako predstaviti. Mi insistiramo na tome, da bi Mostar za budućnost, za perspektive, funkcionirao kao jedan prosperiteran otvoren multietnički grad, da Bošnjaci trebaju imati svoje kulturno zdanje kao odgovor na Hrvatsko narodno kazalište na tom prostoru, na preostalom dijelu čestice Lakišića harema u centru Mostara. Nećemo posustati u našem zahtjevu, u našem insistiranju, našem stavu na tom planu.

Nadam se da će naši prijatelji, i domaći i međunarodni prijatelji, koji su razumjeli i shvatili i percipirali naš zahtjev sasvim legitimnim, objektivnim i racionalnim i mogućim i stvarnim do kraja biti naša podrška da se to i ostvari”, rekao je muftija mostarski.