3D model Interkulturnog centra "Mevlana" na vakufu Ahmed-age Lakišića u Mostaru

Na prijedlog mostarskog muftije dr. Salem-ef. Dedovića, Skupština Medžlisa Islamske zajednice Mostar na sjednici održanoj 24. februara 2024. godine jednoglasno je usvojila zaključak o prihvaćanju idejnog rješenja novog koncepta Interkulturnog centra "Mevlana" na lokalitetu Lakišića harema koji je izradio Projektni biro Modular d.o.o., te obavezala Izvršni odbor da od nadležnih gradskih organa zatraži urbanističko-tehničke uslove za početak gradnje ove zgrade.

3D model Interkulturnog centra

3D model Interkulturnog centra "Mevlana" na vakufu Ahmed-age Lakišića u Mostaru

Na prijedlog mostarskog muftije dr. Salem-ef. Dedovića, Skupština Medžlisa Islamske zajednice Mostar na sjednici održanoj 24. februara 2024. godine jednoglasno je usvojila zaključak o prihvaćanju idejnog rješenja novog koncepta Interkulturnog centra "Mevlana" na lokalitetu Lakišića harema koji je izradio Projektni biro Modular d.o.o., te obavezala Izvršni odbor da od nadležnih gradskih organa zatraži urbanističko-tehničke uslove za početak gradnje ove zgrade.