Na posljednjoj ovoramazanskoj sedmičnoj tribini u Ćose Jahja-hodžinoj džamiji na Musali muftija mostarski dr. Salem-ef. Dedović govorio je o određenim svojstvima i osobinama vjernika.

Muftija je protumačio 30. ajet sure el-Bekare u kojem Uzvišeni Allah nagovještava melekima da će na zemlji čovjeka za namjesnika postaviti.

Podsjetio je da su ljudi međusobno ovisni jedni o drugima i povezani, te da dijele sudbinu svijeta koja je zajednička. U tom smislu naglasio je da svi ljudi imaju odgovornost prema Stvoritelju, kao Njegovi namjesnici na zemlji, prema ljudima, ali i prema prirodi, te da moraju uložiti trud i napor da se sačuva prirodna ravnoteža u svijetu u kojem živimo.

Naglasio je da se ta ravnoteža i sklad postižu interakcijom, komunikacijom i saradnjom s ljudima, kao Božijim stvorenjima, kroz otvorenost, iskrenost i dobronamjernost.

Prokomentarisao je i hadis u kojem je Poslanik a.s., napravio poređenje između ljudi koji drže do Allahovih granica i onih koji to krše, s ljudima koje je sudbina zadesila da budu na brodu, pa jedna skupina svojim nemarnim ponašanjem, ako joj se pusti, može dovesti u pitanje sudbinu svih putnika na brodu, da svi stradaju, dok druga skupina svojim odlučnim stavom i ponašanjem može zaustaviti prvu i sve ih spasiti od propasti i potopa.