U okviru ciklusa predavanja o ajetima koji počinju riječima“ O, vjernici“, kojeg organizuju Medžlis Islamske zajednice Mostar i  Info servis za mlade muftija mostarski mr. Salem ef. Dedović sinoć je održao predavanje.

Pohvalio je inicijativu mladih koji su željeli da se uspostavi jedan ovakav ciklus, gdje će alimi tumačiti ajete koji počinju riječima “O vjernici”.  Čestitao je glavnom imamu i džematskom odboru na posvećenosti ovoj aktivnosti i pohvalio kontinuitet održavanja sedmičnih predavanja podsjećajući na hadis Poslanika, s.a.v.s, u kojem se navodi da su najbolja ona djela koja imaju svoj kontinuitet, pa makar bila i mala.

Muftija je tumačio 105. ajet sure Al-Maida: “O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na Pravome putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao! Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavijestiti o onome šta ste radili.”

Naglasio je, između ostalog, da je potrebno u skladu s vjerničkom odgovornošću cijeniti blagodati koje imamo, posebno blagodati vremena i slobode, te stalno raditi na edukaciji i stjecanju novih znanja i vještina jer niko nije dostigao savršenstvo. Podsjetio je da je vjernički život u cjelini jedna uzlazna putanja i da se čovjek ne smije zadovoljiti trenutnim stanjem tražeći opravdanja i izgovore i gledajući u druge, a zanemarujući izazove koje ima pred sobom.