Jedanaesta redovna sjednica Muftijstva mostarskog održana je u ponedjeljak, 11. februara 2019. godine. Sjednicom je predsjedavao muftija mostarski Salem-ef. Dedović. Sjednici su prisustvovali i rukovodioci službi Muftijstva mostarskog Ilham-ef. Puce i Faiza Alić. Zapisnik je vodio Referent za administrativno-tehničku podršku Anel Dokara.

Na sjednici je usvojen Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Muftijstva mostarskog, koji će se uputiti na saglasnost Rijasetu IZ u BiH. Usvojena je odluka o davanju saglasnosti za Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Medžlisa IZ Mostar. Usvojen je Izvještaj o radu Muftijstva mostarskog za 2018. godinu. Konstatovano je da je u protekloj godini Muftijstvo mostarsko realizovalo brojne programe i projekte vjerskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog karaktera. U protekloj godini značajna pažnja posvećena je posjetama i obilascima medžlisa Muftiluka mostarskog, gdje je razgovarano o dugoročnim planovima rada sa vodećim ljudima, predsjednicima, glavnim imamima, članovima sabora i drugim aktivistima. Ostvarena je kvalitetna saradnja sa brojnim društveno odgovornim organizacijama i subjektima. Usvojen je i Plan rada Muftijstva mostarskog za 2019. godinu. Razgovarano je i o drugim važnim aktuelnim pitanjima.