Nakon klanjanja bajram-namaza ispred zgrade Karađoz-begove medrese i ove godine je zaklan kurban pred dušu najpoznatijeg mostarskog vakifa Karađoz-bega.

Obrednom klanju kurbana prisustvovali su mostarski muftija mr. Salem ef. Dedović, predsjednik i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Mostar (MIZ) Džafer Alić i Dino Maksumić, direktor Karađoz-begove medrese i pomoćnik za internat hafiz Aid ef. Tulek i Suljo ef. Cikotić, te predstavnici političkih stranaka u Mostaru Salem Marić (SDA) Aziz Šendro i Anel Kljako (SBB).

Klanje kurbane na ovakav način je jedna od tradicije koju je utemeljio Božiji Poslanik Muhamed a.s. Na ovaj način institucije Islamske zajednice su iskazale zahvalnost svim vjernicima koji su ove godine svoje kurbane poklonili za potrebe rada Karađoz-begove medrese.

„Radi se o plemenitoj tradiciji značajnoj za Medresu, ali i za širu društvenu zajednicu. Jedan dio kurbanskog mesa se podijeli ustanovama od općeg značaja koje brinu o ljudima kao što su bolnice, javne kuhinje, dječiji domovi itd“, istakao je muftija Dedović. On je podsjetio da se simboličnim klanjem kurbana pred Karađoz-begovu dušu čuva tradicija i uspomene na velika djela i velikane iz bošnjačkog naroda.

„Naša je obaveza da na ovaj način čuvamo uspomenu na njihova velika djela, jer su ona inspirativna za nas, motivirajuća da i mi istrajavamo u dobročinstvima i pregnućima. Neki muslimani žrtvuju imetak, neki znanje, neki slobodno vrijeme da se javni i opći poslovi obavljaju na svrsishodniji način. Ovaj kurban je zaklan za uspjeh, prosperitet i budućnost muslimana Mostara“, poručio je muftija Dedović.


Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?