Povodom zlonamjernih istupa u kojima je jedini cilj blaćenje Islamske zajednice, a što je kulminiralo iznošenjem netačnih navoda o Nezir-aginom vakufu u Mostaru, saopćenjem za javnost oglasio se Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Mostar.

 - Za razliku od tvrdnji koje neutemeljeno iznosi slobodni novinar Fatmir Alispahić, činjenice govore da Nezir-agin vakuf u Mostaru jeste faktički oduzet od komunističkog režima na način da je u periodu pedesetih do šezdesetih godina prošlog stoljeća sravnjena Nezir-agina džamija i mekteb, a harem ekshumiran. Nakon toga, bivši harem je služio kao mahalsko igralište sve do rata. Da je slobodni novinar postupio imalo profesionalno i objektivno, utvrdio bi da je objekat pred kojim se slikao, poslije rata rekonstruisani Nezir-agin mekteb, kao i uz njega obnovljena džamija.  Isto tako bi utvrdio da je zemljište stambene zgrade za koju  tvrdi da je napravljena na kostima Bošnjaka privatna parcela koja nikad nije bila dio vakufa - navodi se u saopćenju Medžlisa.

Kako se dodaje, sve informacije iz kruga Islamske zajednice Alispahić je mogao dobiti od prethodnog muftije Smajkića sa kojim je istog dana napravio prilog u kom se hvalio  odličnim relacijama i saradnjom sa  muftijom.

- Ovo iz razloga što su sve radnje oko obnove i transformacije Nezir-aginog vakufa u skladu sa pravilima Islamske zajednice izvršene za vrijeme muftije Smajkića, a o čemu ga Fatmir Alispahić nije upitao ni riječi - kaže se u saopćenju.

Pojašnjava se da je Islamska zajednica 2003. godine, s obzirom na to da navedeno zemljište već decenijama nije služilo kao harem, na zahtjev UNESCO-a dala saglasnost da se skine gornji sloj zemljišta bivšeg harema visine oko dva (2) metra, kako bi se oslobodio prostor za deponovanje i rezanje kamena za izgradnju Starog mosta.

Tada su i nastale fotografije koje su prikazane u prilogu.

- Na taj način je Nezir-agin vakuf stavljen u funkciju obnove Sultan Sulejmanovog vakufa - Starog Mosta. Tom prilikom, 2003. g. na bivšem haremu od cca 1800 m2, nađeno je nekoliko dijelova pojedinačnih kostiju koje su u skladu sa islamskim propisima sklonjene i ponovo dostojanstveno  ukopane u Šarića harem - navode iz MIZ Mostar.

Nakon toga, više od  deset godina od obnove Starog mosta opisani lokalitet je korišten kao auto-parking za posjetioce.

 - S obzirom da su Nezir-agina džamija i mekteb već bili obnovljeni, na osnovu prethodnih saglasnosti, 2015. godine se krenulo u transformaciju i preostalog dijela vakufa u sladu sa šerijatskim propisima, pa je tako na dijelu parcele bivšeg harema izgrađen hotel Kapetanovina koji je u vlasništvu Islamske zajednice, a čijom izgradnjom je povećana vrijednost vakufa. Dakle, niti je Nezir-agin vakuf prodat, niti je bilo šta  sagrađeno na kostima Bošnjaka, niti prikazana stambena zgrada ima ikakve veze sa vakufom i imovinom Islamske zajednice. Zbog toga smatramo da je cjelokupni  prilog tendenciozno i senzacionalistički napravljen u cilju promocije i pribavljanja lične koristi takozvanog slobodnog novinara - zaključuje se u saopćenju MIZ Mostar.

(MINA)


Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?