Nekadašnja linija razgraničenja u Mostaru, trebala bi postati linija pomirenja i međureligijskog susreta – poručuje mostarski muftija Salem ef. Dedović. U središnjoj zoni Mostara predlaže izgradnju Islamskog kulturnog centra, u blizini mjesta gdje je ranije započeta izgradnja katoličke crkve. Smatra da bi u istoj liniji trebala biti izgrađena i Jevrejska sinagoga. Plan za izgradnju vjerskih objekata postoji, no volje da se isti izgrade nema.

„Treba prestati sa eksperimentisanjem oko uređenja statusa Mostara i urediti ga na zadovoljstvo svih, da se svi naši intelektualni, materijalni, stručni, emotivni potencijali udruže u pravcu stvaranja lijepog centra perspektivnog življenja za sve njegove građane i narode, da Mostar ostane privlačna destinacija za brojne i znatiželjne turiste iz cijelog svijeta“, nedvosmisleno jasno poručio je muftija Smajkić na svečanosti u povodu otvaranja novosagrađenog vakufskog studentskog hotela u Mostaru kojoj je prisustvovao i gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.