Medžlis Islamske zajednice Mostar u saradnji sa Karađoz–begovom medresom, Info–servisom za mlade (Mreža mladih Medžlisa),Centrom za učenje Kur’ana Mostar, Odjelom za brak i porodicu i ove godine nizom kulturno vjerskim prgrama obilježit će mjesec rebi’ul-evvel, mjesec rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda, a.s.

Islamski centar Mostar