U proteklom periodu završena je kompletna sanacija krova džamije Osman-paše Resulbegovića u Starom gradu u Trebinju. Zbog oštećenja krova usljed kojeg je došlo do štete i u samoj džamiji, bilo je neophodno pristupiti ovoj vrsti sanacije.

Sanacija je podrazumijevala zamjenu građe, postavljenje nove hidroizolaije i pokrivanje novim kamenim pločama.

Medžlis Islamske zajednice Trebinje uputio je zahvalnost Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica na čelu sa ministrom Edinom Ramićem, koje je u potpunosti finansiralo ovaj projekat.

U narednom periodu, uz Alalhovu pomoć,  slijedi druga faza - saniranje štete na zidu unutar džamije.

 


Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?