U organizaciji Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a uz saradnju sa Uredom za zekat i Uredom za društvenu brigu, uz podršku Muftijstva mostarskog, danas je održan stručni seminar za profesore i nastavnike islamske vjeronauke o ulozi i značaju Fonda Bejtu-l-mal i organiziranom prikupljanju zekata i sadekatu-l-fitra.

Koncept organiziranog prikupljanja zekata, kako je naglasio šef Ureda za zekat, mr. Vehid ef. Arnaut je od iznimne važnosti jer garantira stabilnost, finansijsku neovisnost Zajednice, ali i upotpunjuje ukupan vjernički angažman budući da je zekat jedan od temeljnih šartova islama. „Važno je da na pravilan način ljudi razumiju šta je zekat, kakva je njegova uloga, gdje se on treba davati i stoga nam je od velike važnosti da svi oni koji učestvuju u tom procesu na pravilan način prenesu informacije, a vjeroučitelju, bez sumnje, jedna su od vrlo važnih osnova u prenošenju poruke islama kao i u pravilnom informisanju vjernika o tome na koji način IZ-e služi kao servis u izvršavanju tih islamskih propisa“, kazao je ef. Arnaut.

Tokom seminara nastojali su od profesora i nastavnika dobiti povratne informacije i sugestije s terena i okruženja u kojem rade i djeluju, kako bi sve konstruktivne prijedloge uvrstili u svoj operativni plan djelovanja. Slični seminari, prema odluci Rijaseta IZ-e u BiH planirani u svim našim muftijstvima. „Ove seminare koristimo kao dodatnu motivaciju u radu. Na svakom od njih pravimo zabilješke o sugestijama i prigovorima nakon čega napravimo sistematsku evaluaciju i definiramo zaključke delegiramo na najviše organe IZ-e kako bi se na njih dala konkretna pojašnjenja i unaprijedio naš rad“, pojasnio je Arnaut.

Seminari prvenstveno imaju za cilj poboljšanje edukativnih i nastavnih programa jer je pitanje zekata izuzetno kompleksno pitanje u cijelom islamskom svijetu. „Neke su zemlje u islamskom svijetu tek u posljednje vrijeme uvidjele potencijal zekata. To potvrđuje i činjenica da je UNHCR 2017. godine osnovao fond zekat s ciljem da dio zekata i oni preuzmu za svoje aktivnosti. Sve to govori da se ovom pitanju treba vrlo ozbiljno pristupati. U Bosni i Hercegovini taj proces traje već 53 godine i važno je da ga pravilno razumijemo kako bi ga mogli unaprjeđivati i u skladu sa našim okolnostima primjenjivati u konkretnim aktivnostima  prikupljanja i distribucije“, naglasio je Arnaut. On je izrazio nadu da će ovakvi seminari doprinijeti jasnijoj percepciji zekata i u našim medijima gdje je česta pojava da ljudi daju svoja mišljenja a uopće ne razumiju propise zekata.  

Dr. Nezir Halilović šef Odjela za vjeronauku u Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ-e u BiH na seminaru se osvrnuo na temu zastupljenosti zekata i sadekatu-l-fitra u nastavnom planu i programu vjeronauke u BiH. Prema njegovoj analizi radi se o nedopustivo malom broju nastavnih jedinica, svega tri u 13 godina osnovnog i srednjeg obrazovanja. „Želja nam je i da ovim seminarom potaknemo vjeroučitelje da ovu temu  iniciraju u školskim kolektivima, ne samo u funkciji prikupljanja zekata već i da steknu uvid koliko se tih sredstava plasira u javnosti“, kazao je Halilović. 

Mostarski muftija mr. Salem ef. Dedović, apostrofirao je važnost pravilnog interpretiranja ovog načela islama i njegove upotrebe jer, kako je kazao, u eteru je sve više primjetno različitih glasova koji su nedobronamjerni i motivirani lošim diskursom prema IZ-e. „Jasno je zašto su ti glasovi tako glasni i zašto postoje, da se oslabi IZ i platforma zekata kao važan oslonac u njenom djelovanju“, upozorio je muftija. Muftija je sa vjeroučiteljima podijelio svoja razmišljanja o aktuelnoj društveno političkoj situaciju te ih pozvao na pribranost i očuvanje vjerničkog dostojanstva.

Ovom seminaru prethodio je aktiv vjeroučitelja na kojem su dr. Nezir ef. Halilović i dr. Ahmed ef. Husić, savjetnik za vjeronauku pri Pedagoškom zavodu Mostar upoznali vjeroučitelje o kurikulumu vjeronauke u okviru kurikuralne reforme u BiH.

  • IMG_4182_1024x683
  • IMG_4193_1024x683
  • IMG_4196_1024x683
  • IMG_4199_1024x683
  • IMG_4206_1024x683

Islamski centar Mostar

Nekadasnja linija razgranicenja kao linija pomirenja?